Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjälte-leken

Skapad 2020-09-10 08:01 i Björkets förskola Kristianstad
Förskola
Samarbete

Innehåll

 

Mål/syfte - Vart ska vi?

 

Syftet med undervisningen är att barnen lyssnar och tar sig an olika instruktioner som de sedan löser tillsammans med andra, samt visar hänsyn gentemot varandra.

 

 

Vad är det för lärande som ska äga rum? 

 

Barnen utvecklar sin förmåga till att samarbeta, kompromissa och föra samtal med andra. 

 

 

När ska lärandet äga rum? 

 

Undervisningen ska ske kontinuerligt under några veckor, med start v.37.

 

 

Hur ska lärandet gå till?

I aktiviteten medverkar sex barn.

Material: rockringar 4 st (röd, blå, gul + 1), mantlar/cape samt ärtpåsar (röd, blå, gul, grön), trumma.

 

Rockringar läggs ut som "bo" till superhjältarna, i mitten läggs en rockring som symboliserar skattkista. I skattkistan läggs skatten (ärtpåsar).  Barnen delas två-två och varje par blir tilldelade en mantel i färgen röd, blå eller gul. Barnen är nu superhjältar och går till det bo som har samma färg som deras mantel. Aktiviteten går ut på att superhjältarna ska samla skatter till sitt bo.

 

Superhjältarna går runt skattkistan samtidigt som pedagogen slår på trumman. När pedagogen slutar slå på trumman ges instruktioner till superhjältarna... tex "ta varsin skatt",  nu får ni ta en skatt tillsammans, "de blåa superhjältarna får ta fyra skatter", ta noll.... osv. Tillsammans i par får nu barnen lösa uppgiften. Pedagogen hjälper till, utmanar och ställer frågor till barnen vid oklarheter.
Leken är slut när skattkistan är tömd på superhjältarnas skatter.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: