Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtanalys

Skapad 2020-09-10 10:05 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under ett par veckor att arbeta med låtanalyser av svenska låtar. Vi kommer att göra en muntlig analys i grupp innan ni själva får välja en artist och låt för att sedan göra en skriftlig analys utifrån givna frågor. Fokus kommer att vara att koppla text till upphovsman och till tid samt att kunna tolka budskap i texten. Dessutom kunna redovisa det du kommit fram till muntligt.

Innehåll

Målet med undervisningen

Fokus kommer att vara att koppla text till upphovsman och till tid samt att kunna tolka budskap i texten samt kunna visa att man kan redovisa muntligt.  

 

Så här ska vi arbeta  

 • Gemensam muntlig analys i klassrummet.
 • gemensam muntlig analys i grupp
 • Eget val av artist och låt som hen har skrivit.
 • Hitta fakta om artisten och koppla artistens liv med låten
 • Analysera den valda låten
 • muntlig redovisning av låt- och artistanalysen.   

 

Det här ska bedömas

 Din skriftliga analys

Ditt muntliga framförande

Uppgifter

 • Låtanalys

Matriser

Sv SvA
Låtanalys - lärandematris

Rubrik 1

F Insats krävs
E
C
A
Tolkar och resonerar
(3)
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
beskriver textens handling intresserar mig inte bara för enkla tankegångar utan också för idéer i texten drar någon slutsats om hur olika saker påverkar texten förstår och diskuterar tydliga budskap i texten uttrycker egna åsikter om texten
beskriver textens handling och fyller själv i ganska komplicerade tomrum i texten läser av mina egna och föreställer mig andras värderingar, övertygelser och känslor i texten jämför och ser likheter och skillnader mellan texten och livet runt mig drar slutsatser om hur olika detaljer påverkar förstår och diskuterar tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i texten uttrycker och motiverar egna åsikter om texten
beskriver textens handling och fyller själv i komplicerade tomrum i texten läser av mina egna och föreställer mig andras värderingar, övertygelser och känslor i texten jämför och ser likheter och skillnader mellan texten och livet runt mig och även med omvärlden i stort drar slutsatser om hur olika detaljer påverkar förstår och diskuterar tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i bilden/texten samt även dolda budskap i texten uttrycker och motiverar egna åsikter om texten
Kopplar
(4)
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
uttrycker någon jämförelse mellan upphovsman och text
jämför och kopplar upphovsman och text på flera sätt motiverar min jämförelse
jämför och kopplar upphovsman och text på flera sätt motiverar min jämförelse
Drar slutsatser
(5)
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
jämför tiden och texten på ett par olika sätt förklarar med ett par meningar varför texten är tidsenlig
jämför tiden med texten och motiverar förklarar fylligt varför texten är tidsenlig drar paralleller till andra tidsenliga verk
jämför tiden med texten och motiverar utifrån olika synvinklar förklarar tydligt och fylligt varför texten är tidsenlig drar paralleller till andra tidsenliga verk
Skrivande
(6)
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver enkla och ganska korta meningar, ofta inledda med subjekt skriver meningar med satsradningar varierar ibland ordvalet försöker dela in texten i stycken
skriver meningar som är både korta och långa och varierar hur meningarna är konstruerade använder ofta bindeord istället för satsradningar varierar ordvalet delar oftast in texten i stycken på ett korrekt sätt
skriver mycket varierat och meningarna är olika långa vilket gör att texten flyter väl använder bindeord på ett korrekt sätt visar god variation och omsorg i ordval delar in texten i olika stycken på ett korrekt sätt
muntligt
muntligt framförande (13)
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut på ett ganska bra sätt. Du lyfter fram sådant du kommit fram till på ett ganska bra sätt och anpassar din redovisning till de som lyssnar och till situationen.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut på ett bra sätt. Du lyfter fram sådant du kommit fram till på ett ganska bra sätt och anpassar din redovisning till de som lyssnar och till situationen.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut på ett mycket bra sätt. Du lyfter fram sådant du kommit fram till på ett ganska bra sätt och anpassar din redovisning till de som lyssnar och till situationen.
använda pp eller annat hjälpmedel
(10)
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra uttryckssätt tillsammans med din redovisning för att göra budskapet starkare och levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra uttryckssätt tillsammans med din redovisning för att göra budskapet starkare och levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra uttryckssätt tillsammans med din redovisning för att göra budskapet starkare och levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: