👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-09-10 10:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 5 – 6 Geografi
I vårt arbete kommer vi bl.a. lära oss om jordens uppbyggnad, Europas bergskedjor och länder, befolkning, nya begrepp och mycket mer. Vi gör en resa i Europa genom serien Geografens testamente och boken Fröken Europa.

Innehåll

Europa

 

Så här kommer vi att arbeta:

Läsa faktatexter i Koll på Europa och lösa uppgifter i Aktivitetsboken, ibland enskilt ibland i par.

Se filmer och titta på serien "Geografens Testamente".

Samla ord och geografiska begrepp, samt träna på att läsa av kartor och tabeller.

Högläsning ur "Fröken Europa". 

Leta kartor, flaggor och passande bilder till faktatexter som vi skriver och samlar i vår Europabok. 

Träna namngeografi på olika sätt, t.ex. Seterra och övningskartor.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.  

 

Vi kommer under arbetets gång bedöma muntligt och skriftligt, genom läxförhör och test på geografiska begrepp och namngeografi,

fördjupning om ett land som redovisas i grupp, samt jämföra och diskutera likheter och skillnader mellan regionerna.

 

Efter arbetet med Europa ska du kunna:

 

 • hur jorden är uppbyggd, krafter som påverkar jordytan och vad som händer vid vulkanutbrott 

 • Europas naturresurser, såsom vatten, odlingsbar mark, bränsle, osv. 

 • Kartan; olika gränser, samt geografiska lägen på länder, stora städer, bergskedjor, vatten

 • Europas klimat och vad som påverkar det 

 • Europas befolkningsfördelningGenom detta arbete ska vi bland annat få syn på:

 

 • processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 • hur människan påverkar samhället och naturen samt hur naturen och samhället påverkar människan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6