👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A kap 3

Skapad 2020-09-10 10:48 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. Men matte är mycket mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med olika räknesätt och strategier inom ämnet.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

 • Prioriteringsregeln
 • Multiplikation med uppställning
 • Beskriver och förstår vad ett uttryck är.
 • Strategier för problemlösning.:
  förstår frågan i en textuppgift
  bedömer om svaret är rimligt

  Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 •  öva 
 • Prioriteringsregeln
  Multiplikation med uppställning.
  Uttryck,  bilda uttryck utifrån en bild
  Strategier för problemlösning.

 

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när ni löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker

 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
3A Kapitel 3

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Prioteringsreglen Kunskapskrav för åk 4-6
- Multiplikation med uppställning.
Du kan med stöd för att göra problemlösning med multiplikation.
Du göra problemlösning med multiplikation.
Du kan med säkerhet göra uppställningar problemlösningar med multiplikation.
Utryck, bilda uttryck utifrån en bild.
Du behöver stöd när du använder Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild.
Du kan Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild.
Du är säker på Uttryck, bilda uttryck utifrån en bild.
Strategier för problemlösning. förstår frågan i en textuppgift
Du behöver stöd för att finna strategier för problemlösning.
Du har några olika strategier för problemlösning.
Du kan med säkerhet finna olika strategier för problemlösningar.
Strategier för problemlösning. bedömer om svaret är rimligt
Du behöver stöd för att finna strategier för problemlösning.
Du har några olika strategier för problemlösning.
Du kan med säkerhet finna olika strategier för problemlösningar.