Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A

Skapad 2020-09-10 13:11 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 3 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med Favoritmatematik 3A.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Det här förväntas du lära dig: 

 • talen 0-1000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • sambandet addition och multiplikation
 • multiplikationstabellen 1- 9
 • multiplicera med 10 och 100
 • strategier vid problemlösning
 • division
 • sambandet division och multiplikation
 • prioriteringsregler, skala och proportionalitet


2. Examineringsuppgift

Efter varje kapitel i Favorit Matematik kommer du att få göra en diagnos på kapitlets innehåll. 

I november kommer du att få göra Skolverkets Bedömningsstöd i matematik. 

 

3. Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • använda matematiska begrepp
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • göra undersökningar
 • förstå och använda matematiska regler

Hur bedömer vi?

 • Vi kommer lyssna på dig när du samtalar.
 • Vi kommer titta på hur du arbetar med problemlösning.
 • Du kommer få visa vad du kan med hjälp av diagnoser och Skolverkets bedömningsstöd i matematik.

 

4. Undervisning

 • Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.
 • Du kommer att få arbeta i matteboken.
 • Du kommer att få arbeta med konkreta material.
 • Du kommer att få arbeta praktiskt med matte både inomhus och utomhus.
 • Du kommer att få träna matte med Vektor och andra appar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: