Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garntekniker

Skapad 2020-09-10 14:36 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 3 – 4 Slöjd
Vi jobbar med olika enklare garntekniker, flätor,snoddar,garnboll och att virka luftmaskor. Vi syr också enkla handsömnadsstygn. Vi skapar en garnfigur utifrån en egen idé om färg o form och karaktär hos figuren.

Innehåll

Garnfigur

Vi jobbar med olika garntekniker, flätor,snoddar,garnboll och att virka luftmaskor. Vi syr också med kaststygn och skapar en garnfigur utifrån en egen idé om färg o form och karaktär hos figuren.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Tanum Sl år 3-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kreativitet - Idéer
Har svårt att komma på något att göra.
Lånar gärna andras idéer. Visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Behöver hjälp för att göra en planering.
Klarar att göra en planering med viss hjälp.
Kan själv göra en planering med en skiss.
Gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats
Behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Avslutar sällan arbetet.
Färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Väljer helst arbeten som är bekanta.
Har egen drivkraft och färdigställer arbetet. Vågar prova på något nytt.
Har mycket vilja och kraft. Vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Ansvar - Instruktion
Kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Kan använda en arbetsbeskrivning.
Tar alltid ansvar för sitt arbete. Arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap Material Färg Form Funktion
Använder helst kända material. Provar olika redskap.
Är intresserad av material, färg, form och funktion. Kan hantera enkla redskap och verktyg.
Kan en del om material, färg, form och funktion. Vill lära mer. Provar att hantera olika redskap vad gäller olika material och slutresultat.
Arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Hämtar inspiration och vidareutvecklar sig. Medvetet val av redskap i förhållande till material och slutresultat.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val man gjort.
Kan beskriva arbetet och reflektera över de val man gjort.
Kan värdera på ett realistiskt sätt sin arbetsinsats och sin produkt ur funktionella och estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: