Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI åk 7

Skapad 2020-09-10 14:49 i Grubbeskolan Umeå
PRIO Tal åk 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering för avsnitt 3 GEOMETRI, årskurs 7.

Innehåll

Arbetsformer och bedömning

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken.

På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper.

Läxor kan komma att ges.

Området kommer bedömas löpande under lektionstid, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, samt prov.

 

Du bedöms utifrån de fem förmågorna METOD, BEGREPP, PROBLEMLÖSNING, KOMMUNIKATION, RESONEMANG.

Ex på uppgifter inom området Geometri.

Begrepp: Vad är area?

Metod: Vilken area har en kvadrat med sidan 5 cm?

Problem: En kvadrat har arean 25 cm2, hur lång är kvadratens sida?

Resonemang: Elias säger att en triangel bara kan ha en trubbig vinkel! Stämmer det? Motivera/förklara!

 

Totalt i matrisen (nedan) kan man genom de två testerna bedöma 8 st E-, 8 st C -och 4 st A-förmågor.  

 

Notera också att sammanställningen (matrisen) inte visar vilket betyg eleven just nu når, utan betyg är något som summeras och bedöms vid terminsslut.

 

Avsnitt i läromedlet

Enheter och prefix

Geometriska begrepp

Vinklar

Månghörningar och vinkelsumma

Omkrets

Introduktion av area

Area av rektanglar och parallellogram

Area av trianglar

Matriser

Ma
Elevprofil

FÖRMÅGOR

E
E
C
C
A
BEGREPP
METOD
PROBLEMLÖSNING
RESONEMANG
KOMMUNIKATION
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: