Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Briljant år 2

Skapad 2020-09-10 15:12 i Kvarngärdesskolan Uppsala
LPP i Svenska för år 2 - Läsförståelse
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Meningen med all läsning är att kunna ta till sig budskapet i olika sorters texter. För att bli en bra läsare måste inte bara lästekniken sitta, vi behöver också träna på att förstå vad texten handlar om.

Innehåll

 

 

Undervisning och arbete

 • Du läser olika typer av texter
 • Du svarar på innehållsfrågor
 • Du kommer att få samtalar om texter.
 • Du kommer att få lära dig hitta och känna igen språkliga drag.
 • Du kommer att få söka information i texten
 • Du kommer att få träna på att läsa mellan raderna och dra slutsatser.
 • Du kommer att få öva på att förutspå, skapa inre bilder och sammanfatta.
 • Du kommer att få lära dig ord och begrepp som används i texten.

Bedömning

 • Du deltar aktivt i samtal om texter
 • Du läser med flyt och god förståelse.
 • Du kan svara på frågor om efterfrågad information.
 • Du kan dra slutsatser och läsa mellan raderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: