Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2020-09-10 15:25 i Sagoslottet förskola Kungälv
Förskola
Genom att arbeta med vatten på olika sätt strävar vi efter att utveckla och höja barnens lärande kring fenomenet vatten. Syftet med vår undervisning är att väcka ett intresse och ge barnen en förståelse kring vattnets kretslopp genom att utmana barnen och ta vattenleken en nivå vidare.

Innehåll

Bakgrund

Vatten är något som finns i barnens vardag och som många barn fascineras av. Barnen leker med vatten på olika sätt, så fort de får möjlighet till det, i olika situationer och sammanhang.

Barnens intresse just nu är ösa, hälla och plaska. De öser vatten och hoppar i pölar på gården, samlar vatten för att blanda med sand och målar med vatten. De leker med vattnet när de tvättar händerna

 

Mål och syfte

Syftet är att väcka barnens intresse och nyfikenhet kring vattnets olika former och kretslopp genom att leka, utforska och experimentera. Barnen ska ges möjligheter att upptäcka och utveckla sitt tänkande och sin begreppsbildning kring ämnet. Vi ska fokusera på vatten i naturen så som regn och vart regn kommer ifrån. Vi ska i vårt arbete följa årstiderna och kommer på så sätt utforska vatten i olika former på ett naturligt sätt.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen fått förståelse för …

  • varför det måste regna ibland
  • vattnets tre olika former: fast, flytande och gas
  • vad som händer med vatten under de olika årstiderna
  • att vatten är livsviktigt

 

Arbetsmetoder

Vi utgår från barnens spontana lek med vatten i vardagen, observerar vad barnen gör och vad som händer. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang under arbetets gång i riktning mot målet.

Vårt arbete ska präglas av barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och intresse. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda alla våra sinnen strävar vi mot att ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sina kunskaper om fenomenet vatten.

Vi ska i vår undervisning låta barnen i sagoform följa en vattendroppes resa uppifrån molnen ner och upp igen. Då vi tänker att sannolikheten för förståelse är stor om barnen på ett nöjsamt sätt får möjlighet att lära sig om vattnets kretslopp i naturen och dess betydelse.

 

Utvärdering

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: