Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö åk 5

Skapad 2020-09-10 15:50 i Oxledsskolan Partille
kemi syra bas lösning blandning atomer molekyler grundämne kemiska föreningar kemiska reaktioner
Grundskola 5 Kemi
Hemma hos de flesta av oss finns många olika ämnen, t.ex. mat och rengöringsmedel. Vi kan undersöka deras smak, lukt och utseende. Vi kan också testa om de går att lösa i vatten och vilket deras pH-värde är. Frågan är hur deras olika egenskaper gör att de påverkar oss människor eller miljön...

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • atomernas kretslopp och kemiska reaktioner
 • vårt avfall och hur vi kan ta hand om det: "Ingenting försvinner - allt finns kvar"
 • hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen och hur kemi kan lösa problem
 • hållbar utveckling
 •  
 • hur ämnen kan sorteras efter olika egenskaper, t.ex. surt och basiskt eller löslighet
 • vanliga kemikalier i hemmet
 • lösningar och blandningar
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
Atomer, materia, kemisk reaktion, hållbar utveckling, avfall, kretslopp, miljö,
kemiska ämnen, egenskaper, surt, basiskt, pH-värde, löslighet

 

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar. 

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 • vad du kan om atomernas kretslopp och hur människan kan bidra till en hållbar utveckling (faktakunskaper) 
 • hur du kan undersöka och sortera ämnen efter egenskaper, t.ex. surt och basiskt eller löslighet
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: