Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en slöjdpåse

Skapad 2020-09-10 16:01 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Sy Slöjdpåse för förvaring av slöjdalster i skolan.
Grundskola 4 Slöjd
Slöjdpåse åk 4 Du skall nu sy en slöjdpåse för förvara av dina slöjdprojekt. Påsen används i skolan under kommande år. Du väljer en geometrisk form på vilken du syr dina bokstäver som du klippt ut efter mått.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • Formge: genom att välja färg på påsen, hur namnet skall se ut, rita efter rutor  och sy fast dem på en geometrisk form
 • följa muntliga instruktioner,
 • dokumentera ditt arbete och kommentera arbetsprocessen i en utvärdering.
 • använda tidigare inlärda kunskaper, symaskinssömnad, mäta, 
 • utvalda slöjdord som: arbetsinstruktioner, nåla, mätsticka, efterstygn, stjälkstygn, kedjestygn och säkerhetsnål,

Undervisning

 • Du väljer hur ditt namn skall se ut. Du mäter efter rutor på 1 cm och bokstäverna ska vara 2 cm breda.
 • Du väljer en geometrisk form.
 • Du syr på bokstäverna på formen
 • Du väljer tyg till påsen.
 • Du syr ihop långsidorna på påsen med söm nr 2 och fäster i början och slutet av sömmen.
 • Du viker ner 6 cm på kortsidorna för kanalen till banden
 • Du väljer bomullsband , 2 st på 1 m vardera 
 • Du trär med hjälp av en säkerhetsnål i banden
 • Nu är påsen klar. Fyll i utvärderingen. 

Redovisning

Genom färdigt resultat, samt att dokumentationen görs i en skriftlig utvärdering 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskraven i Slöjd

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Formge och framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt rned hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Materialval, miljöaspekt och motivering
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Kreativitet och utveckling
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöidarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Reflektionsförmåga
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Estetisk förmåga
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: