Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna serier

Skapad 2020-09-10 16:04 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Bild
Serier är en berättelse i bilder och med text. Vilken historia vill du berätta? Nu ska vi teckna serier!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

- Vi ska teckna serier

- Vad är en serie? 

- Vad är viktigt att tänka på när man berättar en historia i bilder istället för ord?

- Vi kommer att träna på att teckna i blyerts och tusch. 

 - Vi kommer att träna på att förmedla händelser i bild. 

- Vi kommer att träna på att utvärdera och reflektera över vårt eget bildskapande genom dokumentation

 

Hur ska vi arbeta?

 Under tre lektioner kommer vi att rita serier. Detta sker i tre steg:
1. Hitta på idén och skissa på ett manus
2. Rita din serie 
3. Utvärdera och reflektera över ditt arbete bloggen

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du får själv välja vad din serie ska handla om, hur den ska se ut, vilket format och teknik du ska använda. 

Självklart hjälps vi åt att spåna på idéer eller om du kör fast.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

1. Den färdiga bilden Med bilden så visar du dina färdigheter i bildkomposition och teknik. Bilden bedöms efter hur du använt de genomfört uppgiften på ett noggrant och genomtänkt sätt och om du hittat nya sätt att bilderna på i ditt montage. 

2. Arbetsprocessen: Under arbetet på lektionerna visar du vilket ansvar du tar i din arbetsprocess. Om du bidrar till att komma på nya idéer och om du löser de problem som uppstår under arbetets gång. 

3. Dokumentationen: I dokumentationer visar du hur du gått från idé, till skiss, till slutgiltig serie. Där utvärderar du ditt arbete. Hur du tyckte att det blev och varför det blev så. Du berättar vad de olika delarna i din bild bidrar till för att uppfylla ditt syfte med bilden. 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 7-9

E
C
A
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: