Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor HT2020

Skapad 2020-09-10 16:30 i Fredsborg förskola Kunskap i Österåker AB
Förskola
Vi har många nya barn på Mossen i år, 4 st från andra förskolor och 6 st från vår egna förskola men från en annan avdelning och 11 "gamla"mossar. Därför kommer vi att i början av höstterminen arbeta med projekt känslor (glad, ledsen och arg).

Innehåll

Vårt projekt nu i början av terminen kommer att handla om känslor. Vi kommer att läsa, prata och fördjupa oss i känslorna glad, ledsen och arg. 

Hur mår man när man känner känslan? Varför känner man känslan? Vilken färg är känslan? Hur ser känslan ut? Hur ser du ut när du känner känslan? Hur hanterar du känslan?

Syftet med detta är att stärka barnens självkänsla och arbeta ihop gruppen. Vi alla känner dessa känslor och vi hoppas att komma varandra närmare när vi dyker ner på vad som gör oss glada, ledsna och arga. Vi hoppas också att öka barnens medvetande, respekt för varandra och ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. I och med vår profil Hälsa & Rörelse lägger vi vikt på att arbeta med "hållbara barn", hållbara relationer till varandra men också till sig själv. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande och socialt samspel. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: