Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2020-09-10 18:09 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Planering för tal i decimalform, åk 5 HT 2020
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer bl. a. att arbeta med att mäta längd och jämföra olika längder, omvandla längdenheter, beräkna area på trianglar och symmetri.

Innehåll

 • Kapitel 2, Längd, area och symmetri

Mål

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla dina förmågor i matematik:

Problemlösningsförmåga: 

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innnehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • känna igen, namge rätvinklig, liksidig och likbent triangel
 • jämföra och sortera trianglar efter egenskaper 
 • reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda för mätning
 • hantera enehetbyten inom längd
 • symmetrilinjer i t.ex. rektangel, kvadrat och liksidig triangel
 • skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer
 • kapitlets begrepp

Metodförmåga:

 • mäta längd med olika mätredskap och enheter, t.ex. m, cm och mm.
 • jämföra och storleksordna längder
 • göra rimliga uppskattningar av längd
 • använa formella metoder för att bestämma area på tvådimenssionella figurer, t.ex. trianglar
 • skapa symmetriska figurer genom att vika, klippa eller rita spegelbilder
 • undersöka om geometriska figurer eller bilder är symmetriska

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri på olika sätt, t.ex. med bilder och ord
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra matematiska resonemang om längd, area och symmetri 

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att arbeta med:

 • Matteloggen
 • delta i genomgångar
 • diskutera i helklass och mindre grupper
 • titta på filmer
 • arbeta i matematikboken
 • träna på de olika förmågorna med hjälp av olika aktiviteter, som t.ex. spel
 • skapa symmetriska figurer 
 • redovisa muntligt och- eller skriftligt 

Bedömning

Hur bedöms dina förmågor och kunskaper?

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen
 • test i slutet av kapitlet


Veckovis översikt för arbetet på lektionerna: OBS detta kan ändras!

Vecka 39 introduktion till kapitel 2 Läng, area och symmetri

Längd i decimalform + förmågorna

 sid. 32  39Matteloggen + gemensamma övningar 

 

Vecka 40 Förmågorna - Area - Olika trianglar

sid. 40 45 Matteloggen + gemensamma övningar Rätta med facit.

 

Vecka 41 Förmågorna - Sammansatta figurer - Area

sid. 46 51 och Matteloggen + gemensamma övningar Rätta med facit.

 

Vecka 42 Symmetri och asymmetri - Förmågorna

sid. 48  51 + Matteloggen + gemensamma övningar 

Mattekollen 2

Träna mera: s. 52 - 54

Utmaning:   s. 55 - 56

Test på kapitel 2

Lycka till!

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd, area och symmetri

Du är på väg
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbart
Jag behärskar detta
Mer än godtagbart
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du behöver utveckla din förmåga att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du är formulerar och löser problem på ett välutvecklat sätt, genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
Du behöver utveckla din förmåga att tolka resultat och dra relevant slutsats.
Du tolkar resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar resultat och drar relevanta slutsatser på ett välutvecklat sätt
Begrepp
Du är på väg att känna igen/namnge olika trianglar samt att jämföra och sortera dem efter egenskaper
Du känner igen/namnger olika trianglar samt jämför och sorterar dem efter egenskaper
Du namnger på ett välutveckat sätt olika trianglar samt jämför och sorterar dem efter egenskaper
Du är på väg att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda för mätning
Du reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda för mätning
Du reflekterar på ett välutvecklat sätt över vilken enhet som är lämplig att använda för mätning
Du är på väg att känna igen/namnge symmetrilinjer i t.ex. rektangel, kvadrat och liksidig triangel och känna till skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer
Du namnger symmetrilinjer i t.ex. rektangel, kvadrat och liksidig triangel och känner till skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer
Du namnger på ett välutveckat sätt symmetrilinjer i t.ex. rektangel, kvadrat och liksidig triangel och redogör på ett välutvecklat sätt skillnader mellan symmetriska och asymmetriska figurer
Metod
Du behöver utveckla din förmåga att mäta längd med olika mätredskap och enheter, t.ex. m, cm och mm.
Du mäter längd med olika mätredskap och enheter, t.ex. m, cm och mm.
Du mäter på ett välutvecklat sätt längd med olika mätredskap och enheter, t.ex. m, cm och mm.
Du behöver utveckla din förmåga att jämföra, storleksordna längder samt utveckla din förmåga att göra rimliga uppskattningar av längd
Du jämför, storleksordnar längder och gör rimliga uppskattningar av längd
Du jämför, storleksordnar längder och gör rimliga uppskattningar av längd på ett välutvecklat sätt
Du behöver utveckla din förmåga att använa formella metoder för att bestämma area på tvådimenssionella figurer, t.ex. trianglar
Du använder formella metoder för att bestämma area på tvådimenssionella figurer, t.ex. trianglar
Du använder på ett välutvecklat sätt formella metoder för att bestämma area på tvådimenssionella figurer, t.ex. trianglar
Du behöver utveckla din förmåga att undersöka om geometriska figurer eller bilder är symmetriska
Du undersöker om geometriska figurer eller bilder är symmetriska
Du undersöker på ett välutvecklat sätt om geometriska figurer eller bilder är symmetriska
Kommunikation och resonemang
Du är på väg att kunna beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Du kan beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva/redovisa kunskaper om längd, area och symmetri med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: