👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbäret Årstider

Skapad 2020-09-10 19:28 i Förskolan Linden Fristående förskolor
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen utforska de olika årstiderna och upptäcka hur allt levande förändras under årets gång.

Innehåll

BAKGRUND

Då vi vistas mycket ute ser vi att barnen märker av förändringar vid årstidsväxlingarna. De visar stort intresse för att trädens blad ändrar färg, kottar, de hittar äpplen, bär och fina löv av olika slag på marken. Tillsammans med barnen vill vi fånga upp allt fantastiskt som händer vid årstidsväxlingar ute i naturen.

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-2018

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.
De ska ges möjlighet att utveckla nya färdigheter.

METOD - GENOMFÖRANDE

Tillsammans med barnen upptäcker vi naturen i vår närmiljö. Vi går till skogen en gång i vecka och vi sätter ord på växlingar i naturen och sådant vi hittar. På förskolan erbjuder vi skapande som hör till årstiden. Barnen har ett stort intresse av att få skapa och måla. Vi kan även samtala om djuren och insekter och vart de tar vägen.

Dokumentering sker kontinuerligt under aktiviteterna av alla pedagoger. Barnen ges inflytande genom att vi samtalar om det vi upplevt eller kring bilder och sådant vi skapat.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnen genom foto, och eget skapande. Genom samlingar diskuteras och reflekteras barnens funderingar och tankar kring årstiderna och de förändringar som de bär med sig. Samtalen sker efter deras förmåga.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar vad barnen lärts sig efter varje årstids slut tillsammans med barnen för att kunna förändra och utmana barnen på andra sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18