Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2020-09-11 08:17 i Riala skola Norrtälje
Arbetsområde om Sjöar och vattendrag utifrån Koll på NO, åk4.
Grundskola 4 – 5 Biologi
Har du badat i en sjö någon gång? Sjöar kan se väldigt olika ut. En del är stora och djupa med klart vatten - och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också vara olika. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. Men det finns många sjöar där man inte kan komma ner till strandkanten för att det växer så mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Vet du vilka?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det har kapitlet ska du:

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa texter tillsammans
 • jobba med frågor som tillhör texterna
 • se på filmer
 • diskutera om filmerna och arbetsområdet
 • öva på begrepp

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur aktiv du är under lektionerna
 • hur du arbetar
 • resultatet på provet i slutet avkapitlet 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Olika typer av sjöar
 • Bi  4-6
Du har kännedom om någon sjötyp.
Du kan berätta om flera olika sjötyper.
Du berättar utförligt om olika sjötyper.
Djur och växter
Du har kännedom om något djur och någon växt och kan förklara något om hur de anpassat sig till olika miljöer.
Du har kännedom om flera olika djur och växter och kan förklara hur de anpassat sig till olika miljöer.
Du har god kännedom om flera olika djur och växter och kan förklara utförligt hur de anpassat sig till olika miljöer.
Djurens anpassning av liv i olika livsmiljöer
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor är och ger exempel.
Människans påverkan på sjöar och vattendrag
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag.
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: