Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 Norden

Skapad 2020-09-11 09:19 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 5 Geografi
Pedagogisk planering i SO 4-6 Ämne: Geografi Spängerskolan Arbetsområde: Norden Årskurs: 5 Beräknad tidsåtgång: Fyra veckor

Innehåll

Inledning- Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Mål från LGR- 11/ Centralt Innehåll

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkreta mål för eleven: 

Du kommer att utveckla dina kunskaper om

 • Norden och de nordiska länderna. 

 • Centrala ord och begrepp som används i samband med Norden.

 • Kartan och dess uppbyggnad. 

 • Norden -namngeografi.

 • Städer. 

 • Beskriva enkla samband mellan natur-kulturlandskap, naturresurser och hur befolkning är fördelad. 

 

Undervisning: 

Vi kommer tillsammans titta på filmer, serier, läsa faktatexter, arbeta tematiskt med olika frågeställningar och kartkunskaper. 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, gemensamt arbete och du kommer själv även få skriva ett arbete självständigt. Vi kommer avsluta med ett test på dina kunskaper.

 

Bedömning: 

Följande kommer att bedömas: 

 • Kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar. 

 • Kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.

 • Kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen.

 • Kunna placera ut de nordiska länderna, veta vilken flagga som tillhör landet och kunna några stora nordiska städer.

 • Kunna lite allmän fakta om de olika nordiska länderna. 

 • Kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.

 • Kunna vad tematisk-och toppgeografisk karta betyder. 

 • Kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi åk 5 Norden

Områden

Otillräckligt
Godtagbart
Godtagbart
Mer än godtagbart
Nordens länder
Du vet vilka länderna i Norden är samt kan placera ut dem på en karta över Norden eller Europa.
Jag placera ut Nordens länder på en karta över Norden med vuxenstöd.
Jag placera ut Nordens länder på en karta över Norden.
Jag räknar upp Nordens med länder och placera ut dem på en karta över Norden.
Jag räknar upp Nordens länder och placera ut dem på en karta över Europa.
Huvudstäder i Norden
Du berättar vad huvudstäderna heter i Norden samt placera ut dem på en karta.
Jag para ihop rätt huvudstad med rätt land i Norden med vuxenstöd.
Jag parar ihop rätt huvudstad med rätt land i Norden.
Jag berättar vad de olika ländernas huvudstäder heter och placera ut dem på en karta över Norden.
Jag berättar vad de olika ländernas huvudstäder heter och placera ut dem på en karta över Europa.
Berg och hav i Norden.
Du berättar vad hav och den största bergskedjan heter och placera ut dem på en karta.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och mellan vilka länder den ligger. Jag berättar om minst tre hav/sjöar i Norden med vuxenstöd.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och mellan vilka länder den ligger. Jag berättar om minst tre hav/sjöar i Norden.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placera ut den på en karta. Jag namnger och placerar ut minst tre hav/sjöar på en karta över Norden.
Jag berättar vad den största bergskedjan i Norden heter och placera ut den på en karta över Europa. Jag namnger och placera också ut haven/ sjöarna i Norden på en karta över Europa.
Ord och begrepp.
Du kan förstå och förklara centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om Nordens geografi: geografi, klimat, kulturlandskap, naturlandskap, ,naturresurser, nederbörd, befolkning, befolkningsfördelning, bergskedja, fjord, hav, kust, Skanderna.
Jag visar och förstår minst hälften av alla begrepp genom att veta vilket begrepp det är när någon förklara med vuxenstöd
Jag visar och förstår minst hälften av alla begrepp genom att veta vilka begrepp det är när någon förklara det.
Jag visar och förstår mer än hälften av alla begrepp genom att förklara dem och använda dem på rätt sätt.
Jag visar och förstår alla begrepp genom att jag kan förklara dem och använda dem på rätt sätt.
Natur och klimat.
Du ska kunna vad klimat betyder och hur klimatet är i Norden och vad som påverkar klimatet. Du ska även kunna hur klimatet påverkar naturen i de olika nordiska länderna. Du ska kunna berätta om de största naturtillgångarna i de olika nordiska länderna.
Jag berätta vad det är lite mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklara vad Golfströmmen är. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna. Jag para ihop rätt naturresurs med rätt land. Jag behöver vuxenstöd.
Jag berättar vad det är mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklara vad Golfströmmen är. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna. Jag para ihop rätt naturresurs med rätt land.
Jag berättar var det är mildare i Norden och var det är kallare. Jag förklara vad Golfströmmen är och hur den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i de nordiska länderna. Jag berättar om ländernas naturresurser.
Jag berättar om Nordens klimat. Jag förklara vad Golfstömmen är och på vilket sätt den påverkar vårt klimat. Jag berättar hur naturen ser ut i de olika nordiska länderna och hur detta påverkar länderna. Jag berättar om ländernas olika naturresurser.
Befolkning
Du ska kunna berättar om fördelningen av Nordens befolkning samt varför det är så.
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor. Ibland behöver jag stöd från någon vuxen.
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor.
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor. Jag berättar också var det bor flest människor i ett land och ger minst ett exempel på varför det är så
Jag vet i vilket land i Norden som det bor flest människor. Jag berättar också var det bor flest människor i ett land och ger minst tre exempel på varför det är så.
Kartkunskap
Du ska kunna hitta olika platser med hjälp av kartbok. Du ska kunna vad tematisk-och toppgeografisk karta betyder och vad de används till.
Jag kan med hjälp använda en kartbok på ett visst fungerande sätt. Jag kan med stöd berätta om vad tematisk- och toppografisk karta betyder. Jag behöver vuxenstöd.
Jag kan med hjälp använda en kartbok på ett visst fungerande sätt. Jag kan med stöd berätta om vad tematiska - och toppografisk karta betyder.
Jag kan använda kartboken på ett relativt fungerande sätt. Jag kan berätta vad tematiska - och toppografisk karta betyder.
Jag kan självständigt använda kartboken på ett välfungerande sätt. Jag kan berätta vad tematisk- och toppografisk karta betyder. Jag kan berätta skillnaden mellan kartor och utläsa information från de olika karttyperna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: