👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i barnens vardag

Skapad 2020-09-11 09:29 i Diamantens förskola Kristianstad
Förskola
Denna terminen har vi matematik som tema. Vi vill göra barnen medvetna om matematik och den matematik som vi använder i vardagen. Matematik är något som barn använder hela tiden även om vi inte uppmärksammar det.

Innehåll

Syfte & Mål

Denna terminen kommer vi att arbeta med matematik och undervisningen kommer till stor del att bedrivas utomhus. Vi vill att matematiken ska illustreras fysik, vara konkret, för att ge barnen en större förståelse för vad matematik är. 

Aktiviteter

Vi kommer inte att enbart prata matematik och om vad som är störst eller flest. Vi kommer att visa det genom att jämföra och lägga föremål bredvid varandra. När vi arbetar med geometriska former så kan barnen hitta dessa i sin vardag, både i utemiljön och inomhus. Vilken form har lampan i taket och grinden till förskolan? 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18