Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b: Arbetsmarknad - matris

Skapad 2020-09-11 11:01 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Matrisen ämnar att visa kunskapskraven för arbetsmarknad. Detta är något som kommer bedömas genom prov och case-uppgift.

Innehåll

 

 

Matriser

Sam
Matris -arbetsmarknad: Samhällskunskap 1b

E
C
A
Arbetsmarknadens parter
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan arbetsmarknadens områden.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan arbetsmarknadens områden.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan arbetsmarknadens områden.
Arbetsmarknad - individ och grupper
Eleven drar enkla slutsatser om hur arbetsmarknaden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven drar välgrundade slutsatser om hur arbetsmarknaden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur arbetsmarknaden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Begrepp, analys och argumentation
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på arbetsmarknadens frågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på arbetsmarknadens frågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på arbetsmarknadens frågor. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: