Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Äventyrarna 4-6 år

Skapad 2020-09-11 12:01 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Under terminen kommer vi utforska olika begrepp inom matematik samt upptäcka matematik i vår omgivning. Detta kommer vi göra genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.
Förskola
Utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning både på förskolan och i naturen.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror och räkning. Detta har vi bland annat sett vid matbordet då de pratar om hur man kan dela lika t.ex. köttbullar så det ska bli lika många till alla barn vid bordet. De vill gärna räkna hur många barn som finns i samlingen och

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi tar på oss våra "matteglasögon" inomhus men även ute i naturen och på gården. Vi utforskar antal, begrepp och form. Vi bekantar oss med symboler inom matematiken samt funderar ut lösningar på matematiska problem. Vi kan använda oss av olika material på avdelningen för att lösa ett matematiskt problem. Barnen delas in i grupper där de får tänka tillsammans och sedan får grupperna redovisa lösningen för varandra. Vi lär oss att det viktigaste är inte att ha srätt svar utan hur man tänker när man löser ett problem. Samarbetet inom gruppen är viktigt.
Vi sjunger också sånger som innehåller antal.

Vi arbetar i halvgrupp på onsdagar när den andra gruppen är ute och cyklar.

För att alla barn ska få tillfälle och våga kommer vi vissa gånger dela in barnen i mindre grupper.

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

Bilder från aktiviteterna kommer att sättas upp så att de kan se hur de arbetar för att lösa olika problem.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna. Med barnen utvärderar vi tillsammans nästa gång.

Pedagogerna kommer även kontinuerligt reflektera,utvärdera och följa upp temat skriftligen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: