Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1_Älvsjö_Undersökningsperiod_2020/2021 Herrängen/Älvsjöskogens förskolor-Glädjen

Skapad 2020-09-11 13:50 i 213261 Förskolan Vågavilja Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande. - Barns möten med och relation till material och vill vi också lyfta fram som t ex när några barn använder vispar eller tygbitar i sitt undersökande av en plats..(Saker med särskild agens för just dessa barn)

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som de vill utveckla och som blir vår speciella undersöknings hörna på gården under den här perioden. 

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper - Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. 

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

  Vi har valt följande plats på gården: ”Lilla stubben”

 

Anledningen till att vi fastnade för just denna plats är att: Det är en ombonad mysig liten plats med en ihålig stubbe i mitten. Det finns plats för många och platsen triggar vår fantasi.

 

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande stationer på vår plats som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen: samling på morgonen och under projektarbete. Vi kommer erbjuda en plats för fantasi, skapande, lärande, demokratiska val, diskussion, reflektion och återhämtning. Genom att flytta ut verksamheten kan vi erbjuda en annan dimension i barnens värld.

 

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen genom att: i dialog med och tillsammans med barnen använda digitala verktyg samt papper & penna.

 

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att: låta dem berätta, ställa utmanande frågor, skapande material, visa bilder och alster samt genom gester.

 

 

 

Innehåll:

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: