Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8 planering tom vecka 41

Skapad 2020-09-11 14:54 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Engelska
Good Stuff , Love and friendship,

Innehåll

 

 

 

 

SYFTE

 

Genom undervisningen ska du som elev utveckla din förmåga att kunna läsa, tala, skriva, lyssna och förstå samt använda olika strategier, t e x omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk för att göra dig förstådd.

 

LÅNGSIKTIGA MÅL

 

       Du ska kunna:

 

·         förstå och tolka innehållet i talat språk samt i olika slags texter.

 

·         formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

·         anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang.

 

UNDERVISNING OCH ARBETSSÄTT

 

·         Vi läser texter som bl.a. behandlar olika aspekter av” love & friendship”.

 

·         Vi använder hörövningar på temat.

 

·         Vi ser en film och gör en skrivuppgift på temat ”love & friendship”.

 

·         Vi skriver en dikt om kärlek eller vänskap.

 

 

 

 

 

 

 

HUR DU VISAR VAD DU LÄRT DIG

 

·         Du deltar aktivt på lektionerna och visar vad du kan muntligt och skriftligt.

 

·         Du skriver texter där du använder dig av de ord och uttryck som vi arbetar med.

 

·         Du redovisar dina kunskaper genom läxförhör, muntliga moment samt skrivuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDÖMNING                                  E                                             C                                                     A

 

Läsa, lyssna och förstå

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Tala och skriva

I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Du använder dig av någon strategi som i viss mån löser problem och förbättrar kommunikationen i tal och skrift.

I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig begriplig, tydligt, relativt sammanhängande och med viss variation.

Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av fungerande strategier i tal och skrift.

I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig tydligt, sammanhängande, varierat och med språklig säkerhet.

Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som förbättrar kommunikationen och för den framåt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: