👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det röda hjärtat - förskolan Solbacken, arenaKonstruktören

Skapad 2020-09-11 15:27 i Förskolan Solbacken Umeå
Den här planeringen gäller för hela läsåret. Vi kommer prata om hur vi är mot varandra och hur vi vill att andra är mot oss.
Förskola
Det röda hjärtat är en del av vårt arbete Tre hjärtan som står för att vara rädd om sig själv och varandra

Innehåll

Mål:

Det röda hjärtat - att vara rädd om sig själv och varandra

 • att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Metod:

 • Superkompisar - Ett par kompisar som varje vecka utses till superkompisar som får samarbetsövning i skapande, ringa i samlingsklockan, hålla i samling och tömma källsorteringen
 • visa på olikheter
 • se på rollspel av lärare och/eller elever
 • barnkonventionen
 • träna samarbete i både organiserad form i lekar, uppgifter mm men också i den fria leken genom mitt sätt att vara

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18