Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen ovan

Skapad 2020-09-11 15:36 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 4 Geografi
Några veckor framöver kommer vi att arbeta grundläggande med geografi. Vi kommer att lära oss om kartan, geografiska begrepp och metoder mm.

Innehåll

Några veckor framöver kommer vi att arbeta grundläggande med geografi. Vi kommer att ha introduktion i ämnet genom att arbeta med kartan, grundläggande geografiska begrepp och metoder. Arbetet kommer att variera mellan digitala inlämningsuppgifter på classroom, gleerups och grundboken Puls. Vi kommer även ha examinerande moment i form av vanliga prov och redovisningar. Under den här tiden så kommer vi arbeta både individuellt och i mindre grupper. Som avslutande moment kommer vi att göra en skattjakt där vi kommer att skapa egna kartor.

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att använda dig av geografiska begrepp och källor samt din förmåga att kunna resonera och reflektera över deras användbarhet. Bedömningen sker utifrån följande centralt innehåll: geografins metoder, begrepp och arbetssätt.

Matriser

Ge
Geografi (åk 4-5, 2018)

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan även använda geografiska begrepp på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett...fungerande sätt...
i huvudsak
relativt väl
väl
...samt för...resonemang om olika källors användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg på ett...sätt
i huvudsak fungerande
relativt ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
...och visar det genom att med...säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: