Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa idag

Skapad 2020-09-11 21:05 i Dunkers Skola Stiftelsen Dunkers
Arbete med Europa utifrån läromedlet "Puls Europa".
Grundskola 5 – 6 Geografi
Under veckorna 40-50 kommer vi att arbeta med världsdelen Europa.

Innehåll

Syftet med området

Lära känna din egen världsdel. 
Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.
Du ska få kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.
Du ska lära dig de geografiska begrepp som området berör.

 

Arbetssätt

Vi kommer att använda oss av följande hjälpmedel och källor:
Atlas
Digitala informationskällor och sökmotorer 
Läroböcker "PULS Europa" och SKOLCOPY Geografi Europa".
Ur:s serie Geografens testamente - Europa  

Seterra.se, online spel där du tränar Europas namngeografi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: