Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och namngeografi

Skapad 2020-09-12 09:37 i Rödsleskolan Oskarshamn
Kartkunskap, längd- och breddgrad, skala och temakartor. Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten öar, berg, öknar, regioner och orter.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Kartkunskap - Du kommer få möjlighet att lära dig att analysera världen med hjälp av kartor, både kartbok och digitala kartor. Namngeografi - Du kommer få möjlighet att lära dig namn och läge på viktiga regioner, länder m.m för att utforska och analyser samspel världen över.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Ni kommer att få arbeta med en uppgift för att lära er söka i en kartbok och digitala kartor. Samt lära er ta ut längd- och breddgrad och räkna med skala. Ni kommer även få arbeta med programmet Seterra för att lära er namn på viktigare länder, sjöar, berg m.m. 

Bedömning

Ni kommer under arbetsområdet bedömas på er förmåga att använda kartbok och söka efter information i en kartbok på ett bra sätt. Ni kommer även ha ett teoretiskt prov där ni får visa era kunskaper i att  ta ut längd- och breddgrad, räkna med skala, namnge och placera ut viktigare länder och andra positioner på världskartan.

Redovisningsform

* Bedömning under lektionstid

* Uppgift under lektionstid

* Teoretiskt/praktiskt prov

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Kontinent, världsdel, position, gradnät, skala, ekvator, meridian, longitud (längdgrad), latitud (breddgrad), klimat, vegetation, naturlandskap, kulturlandskap, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kartkunskap och namngeografi

Jag har grundläggande kunskaper
Jag har goda kunskaper
Jag har mycket goda kunskaper
Kartkunskap
Jag kan de fyra väderstrecken och vet i vilken riktning de går.
Jag kan använda mig av de fyra väderstrecken och ange i vilken riktning en plats ligger.
Jag kan utifrån de fyra väderstrecken visa var olika platser på jordklotet ligger i förhållande till varandra .
Jag vet vad longitud (längdgrader) och latitud (breddgrader) är, samt ungefär hur de löper över jordklotet.
Jag kan berätta vad longitud (längdgrader) och latitud (breddgrader) är, samt är säker på hur de löper över jordklotet.
Jag kan förklara vad longitud (längdgrader) och latitud (breddgrader) är, samt hur de löper över jordklotet. Jag kan dessutom ange en plats läge med hjälp av gradnätet.
Jag vet vad ekvatorn och 0-meridianen är och kan visa vart de är på en världskarta.
Jag kan berätta och till viss del förklara vad ekvatorn och 0-meridianen är. Jag vet vad som utgör gränsen för norra, södra, östra och västra halvklotet.
Jag kan förklara vad ekvatorn och 0-meridianen är. Jag kan visa vart de finns på kartan. Jag kan med stor säkerhet avgöra om ett land ligger norr eller söder om ekvatorn och öst eller väst om 0-meridianen.
Jag vet att det finns olika tidszoner i världen och känner mig ganska säker på hur man räknar ut tidsskillnader.
Jag vet att det finns olika tidszoner i världen och är säker på hur man räknar ut tidsskillnader.
Jag kan förklara hur man räknar ut tidsskillnader och kan räkna ut vad klockan är i olika delar av världen.
Jag vet att det finns olika kartprojektioner.
Jag vet att det finns olika kartprojektioner och känner mig säker på skillnaderna.
Jag kan förklara varför det finns olika kartprojektioner och kan förklara skillnaderna med stor säkerhet.
Namngeografi
Jag har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: