👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-09-12 12:29 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

 

Planering och kunskapskrav: Taluppfattning och tals användning

Veckoplanering

 

Vecka

Mål

Avsnitt

Läxa till torsdag

Veckans begrepp

34

- Du använder rätt begrepp, kopplade till om tal och beräkningar.

- Du har tydliga beräkningar och förklaringar. 

- Du förklarar hur man känner igen ett primtal

- Du genomför primtalsfaktorisering. 

- Du använder regler för delbarhet med 2, 3, 5 och 10 

1.1

Se film 1.1 som är länkad i Classroom.

Multiplikation: 1:ans till 5:ans tabell.

* Naturliga tal

* Jämna tal

* Udda tal 

* Addition

* Subtraktion

* Multiplikation

* Division

* Primtal

* Primtals-

faktorisering

* Delbarhet

35

- Du använder prioriteringsreglerna.

- Du genomför beräkningar med de fyra räknesätten och med parenteser. 

- Du genomför beräkningar och jämförelser med negativa tal 

1.2, 1.3

Se film 1.2 och film 1.3 som är länkad i Classroom.

Läxtest på läxa 1 i boken under veckans sista lektion.

* Negativa tal

* Numerisk

* Uttryck

* Matematiska symboler: 

=, >, <, ≤, ≥, ()

36

- Du förklarar rationella tal. 

- Du genomför omvandlingar mellan bråk och decimaltal. - - Du adderar, subtraherar med bråk.

1.4, 1.5

Se film 1.4 och film 1.5 som är länkad i Classroom.

Multiplikation: 1:ans till 7:ans tabell.* Rationella tal

* Bråkform

* Blandad form

* Positionssystemet

* Decimalform

37

- Du genomför multiplikation och division med stora och små tal.

1.6, 1.7

Se film 1.6 och film 1.7 som är länkad i Classroom.

Läxtest på läxa 2 i boken.

*Förlänga

*Dividera

*Täljare

*Nämnare

*Minsta gemensamma nämnare (MGN)

38

- Du repeterar alla mål och begrepp för avsnittet.

1.8,

blandade uppgifter

Se film 1.8 som är länkad i Classroom.

Multiplikation: 1:ans till 9:ans tabell.

*Avrundning

*Närmevärde

*Överslagsräkning

40

PROV 

     

 

Förväntat resultat

Efter detta område ska alla ha koll på åtminstone detta:

 • Primtalsfaktorisering av tvåsiffriga tal

 • Prioriteringsreglerna, s.13

 • Beräkning av uttryck som innehåller flera räknesätt och parenteser

 • Uppställning och beräkning av addition, subtraktion, multiplikation och division

 • Negativa tal och enklare beräkningar med dem, ex -3+7

 • Jämföra tal med hjälp av symbolerna < >

 • Omvandling av enkla bråk mellan bråkform och blandad form samt till decimalform, ex 54= 114= 1,25

 • Addition och subtraktion med bråk med ensiffriga nämnare, ex 13+17

 • Multiplikation med 10, 100, 1000

 • Division med 10, 100, 1000

 • Avrundning av tal

Matriser

Ma
Lärandematris

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.