Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2020-09-12 14:53 i Slottsjordsskolan gr Halmstad
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Svenska Kommunikation Svenska som andraspråk
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att ....

Vad gör vi?

 • Vi lyssnar/sjunger trafiksånger.
 • Vi pratar om trafikmärken och hur man beter sig i trafiken.
 • Vi tittar på filmen om trafik.
 • Vi målar trafikmärken.
 • Vi skapar ett trafikljus.
 • Vi tränar i närmiljön hur man beter sig i trafiken.

Hur gör vi?

 • Vi kommer att prata om hur man beter sig i trafiken med hjälp av bilder och filmer.
 • Vi kommer träna på hur man beter sig i trafiken.
 • Vi kommer titta på trafikmärken och måla av dem i rätt färger.
 • Vi kommer att filma oss i olika trafiksituationer. 

Detta kommer att bedömas. - Din förmåga att...

 • använda rätt färger när du målar trafikmärken.
 • Delta i en traditionell sång och en nyare sång.
 • Återberätta något om trafik med ord eller bilder eller tecken. 
 • Använda turtagning, upprätthåller och avslutar samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sv  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sva  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sva  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sva  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sva  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: