Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-5

Skapad 2020-09-13 10:25 i Söraskolan Österåker
Vi använder läromedel Prima och Busmusan.
Grundskola 1 Matematik
Nu ska du få lära dig skriva siffrorna 0, 1, 2, 3, 4 och 5. Vi ska hjälpa Bastian och Nora att räkna och dela upp sina hundar. Vi kommer även möta en clown som vill ha jämnvikt när han bär.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer jobba med en siffra i veckan
 • Använda konkret material för att dela upp tal (multikuber, bönor, tallrikar)
 • Träna på att skriva siffrorna på rätt sätt
 • Skolplus, matteraketen
 • Uppgifter på Bingel
 • Räkna och skriva antal
 • Spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik 1A, Kapitel 1

Du kan...
Osäker
Säker
skriva siffrorna 0-5
dela upp talen 3,4 och 5
använda likhetstecknet
räkna antal upp till 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: