Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2020-09-13 12:50 i Central enhet Ludvika
Grundskola 7 – 9 Svenska
Din hjärna är en rätt fantastisk maskin. Den kan till exempel göra om små krumelurer på ett papper till ord och meningar som ger dig berättelser och information om allt möjligt. Den gör det så ofta och snabbt att du nog inte ens tänker på vad det är som egentligen händer.Det behövs fyra ”pusselbitar” för att du ska kunna läsa en text och förstå den.

Innehåll

Vi ska titta närmare på de två första pusselbitarna till att börja med.

Du får veta:

 • vad läsflyt är
 • varför läsflytet är viktigt för läsförståelsen
 • hur du kan förbättra ditt läsflyt

 

 • veta vilken betydelse ordförrådet har för läsförståelsen – och för hela skolgången
 • veta hur det går till när man utökar sitt ordförråd
 • tips på hur du listar ut betydelsen av okända ord som du möter i en text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsförståelse år 7

E
C
A
Hur kan jag visa?
Förmåga att läsa och analysera
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du ska kunna läsa en obekant text.
Förmåga att läsa och analysera
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Du ska kunna skriva ner vad texterna handlar om.
Förmåga att läsa och analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du ska kunna diskutera med dina klasskamrater.
Kommunikativ förmåga
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter och sammafatta texternas innehåll.
Kommunikativ förmåga
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du ska kunna delta i diskussioner. Det är viktigt att du själv kommer med egna åsikter och även kan lyssna på andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: