Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska vecka 34 - 40 ht 2020

Skapad 2020-09-13 15:59 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Planering kapitel 1 - 3

Innehåll

Pedagogisk planering v. 34 - 40, ht- 2020 - Franska, år 7

La rentrée  (Skolstarten); Le Secret de Lou (Lous hemlighet)

I kapitel 2 ska vi repetera något av det ni lärde er i år 6, bland annat att hälsa, tala om vad du heter och hur du mår. I grammatiken ska ni lära er verbet être samt repetera grundläggande grammatik. Vi ska också repetera alfabetet och arbeta med uttal.

 

I kapitel 3 lär ni er nya klassrumsuttryck. Vi repeterar saker i klassrummet samt skolämnen. I grammatiken repeterar vi räkneorden 20 – 69 samt bestämd artikel.

 

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Syfte

Genom undervisningen i moderna språk (franska) ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

·      Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·      Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·      Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·      Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll

·      Läsa om vardagliga situationer.

·      Skriva en dialog.

Under arbetet kommer du att få möjlighet att utveckla

·      Läsa och göra uppgifter om Frankrikes kolonier

 

Undervisning

Vecka 34       Introduktion. tisdag

·      Läsa och lyssna på texten sid. 8; 10 - 12

·      Övningsbok sid. 7 – 9 (övning 3).

·      Repetition grammatik sid. 9 – 11; övning 4-10; sid. 12 - 13; övning 14 – 15

·       

·      Extrauppgift: Korsord sid. 15; Frukter och färger sid. 16

                                          

Läxa tisdag vecka 35:

Text sid. 10 – 11; glosor la rentrée – à tout de suite!

Vecka 35                                                                                              

 

·      Läsa och lyssna på texten sid.11 - 12

·      Övningar: sid. 17-19; övning 1 - 4

·      Forts. övningar 20 -23; övning 20 – 23

·      Extrauppgift: Gör klart övningar från kapitel 1.

 

 

·      Läxa tisdag vecka 36:

·      Text sid. 11 - 12 

·      Ord sid. 103 genomgång av glosor sid. 103

Vecka 36

                     

·      Genomgång av verbet être.

·      Kapitel 2; Övningar sid. 6 - 9

 

·      Läxa tisdag vecka 37:

·      Verbet être i presens

·       

Vecka 37

                     

·      Genomgång av kapitel 3

·      Övningar sid. 25-30; övn.1-9

·      Räkneord 20 – 60 Övningar sid. 31-32; övn. 10 – 12

·      Extrauppgift: Gör klart övningar från kapitel 1.

·      Läs sid. 16 – 17 ”Frankrikes kolonier”

·      Gör sid. 24 övning 1 – 3

 

·      Läxa tisdag vecka 38:

·      Text och ord kapitel 3.

 

Vecka 38

                     

·      Fortsatt genomgång av kapitel 3

·      Övningar sid. 25-30; övn.1-9

·      Räkneord 20 – 60 Övningar sid. 31-32; övn. 10 – 12

·      Extrauppgift: Gör klart övningar från kapitel 1.

·      Läs sid. 22 - 23 ”Belgien”

·      Gör övning sid. 34

 

·      Läxa onsdag vecka 39:

·      Text och ord kapitel 3.

 

 

Vecka 39

                     

·      Fortsatt genomgång av kapitel 3

·      Övningar sid. 25-30; övn.1-9

·      Räkneord 20 – 60 Övningar sid. 31-32; övn. 10 – 12

·      Quel genre d’élèves es-tu? Sid. 33

·      Extrauppgift: Gör klart övningar från kapitel 1.

·      Läs sid. 16 – 17 ”Frankrikes kolonier”

·      Gör sid. 24 övning 1 – 3

 

·      Läxa onsdag vecka 39:

·      Ord för skolsaker sid. 30 i övningsboken

 

 

Vecka 40

                     

·      Muntliga övningar

·      Repetera kapitel 3

·      Glosor; Räkneord 0 -60; Skolsaker

·      Räkneord 20 – 60 Övningar sid. 31-32; övn. 10 – 12

·      Genomgång av kapitel 4

 

 

·      Läxa onsdag vecka 40:

·      Repetera kapitel 3. Diagnos

 

         

Med reservation för ändringar

 

 

 

 

Bedömning

För betyget E:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

För betyget D:

  • Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

För betyget C:

  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

För betyget B:

  • Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  •  

För betyget A:

  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: