Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska år 9 vecka 34 - 42 ht 2020

Skapad 2020-09-13 16:06 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Pedagogisk planering franska år 9 vecka 34 - 42, ht 2020

Innehåll

Pedagogisk planering v. 34 - 42, ht -20– Franska, år 9

Quel temps fait-il? (Vad är det för väder?) – Fransktalande länder

Les vacances en Suède, ça déchire.

I början av denna termin lär ni er ord för olika typer av väderlek. Du kommer också att få berätta om den årstid du tycker bäst om.

 

Alla ska redovisa sina fransktalande länder.

 

I grammatiken repeterar vi passé composé av några verb och lär oss formerna på några oregelbundna verb. Ni lär er några nya adjektiv.

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Syfte

Genom undervisningen i moderna språk (franska) ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

·      Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·      Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

·      Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll

·      Läsa om ämnesområden som är välbekanta

·      Skriva presentationer och göra beskrivningar.

Under arbetet kommer du att få möjlighet att utveckla

·      Berätta om ett fransktalande land

·      Beskriva väder.

·      Berätta om en årstid.

 

Undervisning

Vecka 34       Genomgång av väderlek.

·      Gå igenom väderuttryck.

·      Gå igenom väderstreck och årstider.

·      Arbeta med övningar i häfte

·      Korsord

·      Muntlig övning. Arbeta i par.

·      Leta upp en väderkarta och beskriv vädret på fyra olika orter, en i varje väderstreck.

·      Exempel: À Strasbourg dans le nord il fait beau avec une température de 24 degrés.

·      Redovisa för varandra två och två.

·      EXTRA: Repetera verb Övningsboken sid. 7:4, sid. 8: 5, sid. 9:6, sid. 10:7

·      Redovisning av fransktalande land. (Helene gå igenom med gruppen).

 

Läxa onsdag vecka 35:

Namn på väderlek

Vecka 35

                     

·      Gå igenom namn på årstider och namn på månader.

·      Läsa en text om ”Les quatre saisons” (De fyra årstiderna.)

·      Gör övning ”Le temps qu’il fait”

·      Fråga i klassen: ”Tu préfères quelle saison?”

·      Gör övning ”Hitta ord och uttryck i ordröran!”

·      Börja skriva om ”Ma saison préférée” (Se separat uppgift i classroom.)

·      Redovisning av fransktalande land.

·      Extrauppgift: Prepositioner framför bland annat länder. Sporter.

 

 

Läxa onsdag vecka 36:

Glosor till texten

                                                    

Vecka 36      

·      Fortsätt att skriva ”Ma saison préféree”. (Se separat uppgift i classroom.)

·      Lämna in i classroom på onsdagen i vecka 37.

·      Hörförståelse om väderlek.

·      Redovisning av fransktalande land.

·      Extrauppgift: Prepositioner framför bland annat länder. Sporter.

 

Läxa torsdag vecka 37:

Namn på årstider och månader.

 

Vecka 37                            

·      Passé composé av oregelbundna verb

·      Övningar: se separat kopia.

·      Redovisning av fransktalande land.

·      Kapitel 2 ”Les vacances en Suède, ça déchire.”

               

Läxa torsdag vecka 38:

                      Text och glosor kapitel 2

                      Lämna in ”Ma saison préférée”

 

Vecka 38

·      Kapitel 2 ”Les vacances en Suède, ça déchire.”

·      Övningar: sid. 27, sid. 28, sid. 29, sid. 30

·      Sid. 31-32

·      Adjektiv: beau, nouveau, vieux

 

Läxa torsdag vecka 39:

                      Text och glosor kapitel 2

                     

 

 

 

 

 

 

Vecka 39

·      Forts. Kapitel 2 ”Les vacances en Suède, ça déchire.”

·      Övningar: sid. 27, sid. 28, sid. 29, sid. 30

·      Sid. 31-35

·      Adjektiv: beau, nouveau, vieux

 

Läxa torsdag vecka 39:

                      Text och glosor kapitel 2; Adjektiv

 

Vecka 40

·      Forts. Kapitel 2 ”Les vacances en Suède, ça déchire.”

·      Övningar: sid. 34 – 40

·      Extrauppgift:sid. 41 - 43

                     

                      Former på verb i passé composé

 

Vecka 41       Repetera till prov

 

Vecka 42       PROV: onsdag

 

                      Med reservation för ändringar.

 

 

 

 

 

Bedömning

För betyget E:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

För betyget D:

  • Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

För betyget C:

  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

För betyget B:

  • Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  •  

För betyget A:

  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: