Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8D svenska Min plats på jorden v35-38

Skapad 2020-09-13 15:50 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Var finns just din plats på jorden? Vad heter din plats? Hur kommer du dit? Vad är det första du ser när du kommer fram? Om du vänder dig åt höger, vad ser du då? Om du vänder dig åt vänster, vad ser du då? Vilka ljud hör du? Vilka färger ser du? Om du sträcker ut din hand för att röra vid något, hur känns det? Finns det människor eller djur på din plats? Vad gör de (i så fall)? Hur känner du dig?

Innehåll

 

Syftet med detta arbetsområde är att

·      du ska få träna på att skriva beskrivande text

·      du ska få träna på att se hur andra författare beskriver miljöer

·      du ska få träna på att i skrift uttrycka och förmedla egna tankar och känslor

·      du ska få träna på att ge och ta konstruktiv kritik

 

·      du ska få träna på att reflektera över ditt eget arbete och lärande

Uppgifter:

Du ska skriva en beskrivande text.

Använd frågorna ovan som bas.

Texten ska skildra den plats du valt och dina känslor för den.

Du ska delta aktivt i samtal kring din och andras texter.

Samtalen förs dels i helklass, dels i grupper.

I grupperna kommer ni under arbetets gång att läsa upp delar av era texter och ge varandra konstruktiv kritik, hjälp och råd.

Du ska avsluta varje lektion med att skriva ner tankar, reflektioner och erfarenheter kring dagens arbete.

Till din hjälp får du särskilda frågor.

Din färdiga text ska innehålla 200-400 ord

Inte mer. Inte mindre.

                                          .                                                                
Jag kommer att bedöma

·       din arbetsprocess under lektionerna

·       din insats i samtalen i din grupp – hur du ger och tar konstruktiv kritik

·       hur du bearbetar och förbättrar dina texter utifrån responsen och 
din egen värdering

·       din text, utifrån kunskapskraven nedan

 

Kunskapskrav

E

C

A

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Dessutom kan du ge väl utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: