Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik ht-20

Skapad 2020-09-13 16:32 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Musik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med att sjunga tillsammans, spela ackord på keyboard, analysera musik och komponera en egen låt. Analyserandet och komponerandet sker i samarbete med svenskan (Text & Ton) där ni jobbat med lyrik. Låten du komponerar ska bygga på den dikt som du valt att analyserat på svenskan. Detaljer kring kompositionsuppgiften publiceras i Teams. För att du ska utvecklas och nå dina mål är det viktigt att delta aktivt i det vi gör. Lyssna noga på genomgångar och musikexempel och utnyttja lektionstiden effektivt genom att öva och träna på dina olika spelstämmor och arbetsuppgifter.

Innehåll

Lärandemål

 

·       Delta i gemensam sång.

·       Kunna spela ackord med flyt.

·       Kunna spela eller sjunga med fungerande teknik och passande karaktär.

·       Skapa musik med fungerande form och passande karaktär.

·       Kunna föra resonemang om musikens funktion.

·       Kunna ge omdömen om egen och andras musik.

·       Kunna ge förslag på hur musiken kan bearbetas och utvecklas.

 

Lektionsinnehåll och planering

 

·       Sånger vi sjunger tillsammans (se, uppgifter och veckoplanering i Teams).

 

·       Ackordspel tränar vi på keyboard (se, uppgifter och veckoplanering i Teams).

 

·       Skapa musik gör vi på iPads i programmet Garage-Band (se, uppgifter och veckoplanering i Teams).

 

·       Samtal och analys kommer kretsa kring de låtar vi sjunger, ditt spel, den dikt/text du valt som utgångspunkt för ditt musikskapande och arbetet med ditt musikaliska skapande.

 

 

Bedömning av kunskaper och förmågor

 

Varje lektion kan för läraren ses som ett bedömningstillfälle och för eleven som ett redovisningstillfälle. Du visar vad du kan genom att delta aktivt i det vi gör under lektionerna, men också i samband med de schemalagda redovisningstillfällen som erbjuds i slutet av terminen. Arbetet utvärderas och bedöms löpande. Det betyder att lärare bedömer på vilket sätt du arbetar och presterar under lektionstid, men också hur långt du kommit i slutet av terminen.

 

 

Hur ska arbetsområdet utvärderas och dokumenteras?

 

·       Sång – Sångprov i slutet av terminen.

·       Spel – Spelprov i slutet av terminen.

·       Musikaliskt skapande – Komposition/arrangemang på iPad i Garage-Band.

·       Muntlig redovisning – Samtal och analys kopplat till det vi arbetar med.

·       Matriser – När läraren fått koll på vilken nivå du ligger på i inom olika arbetsområden markeras det i en matris. Matrisen i kombination med muntlig feedback gör att du som elev ska kunna känna dig trygg med var du ligger och vad ditt nästa steg för att fortsätta utvecklas behöver vara.

 

 

Kunskapskrav - Sång och spel

E

C

A

Gemensam sång

 

 

Följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

Följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.

Följer med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Individuell Sång/Spel

 

 

Spelar eller sjunger på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

Spelar eller sjunger på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.

Spelar eller sjunger på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.

Förmåga att anpassa sin stämma till helheten.

 

Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Eleven anpassar sin stämma väl till

helheten genom att lyssna och i hög grad

uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Ackordspel

 

 

Byter ackord med visst flyt.

Byter ackord med relativt gott flyt.

Ackompanjerar med passande karaktär och med gott flyt.

Kunskapskrav - Musikaliskt skapande

E

C

A

Utifrån egna  idéer skapa/komponera musik m.h.a. röst, instrument eller digitala verktyg till en fungerande form.

 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra

till att skapa musik genom att med hjälp av

röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur

olika kombinationer av musikaliska byggstenar

kan forma kompositioner som har en i huvudsak

fungerande form.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer,

skapa musik genom att med hjälp av röst,

instrument eller digitala verktyg pröva och

ompröva hur olika kombinationer av musikaliska

byggstenar kan forma kompositioner som

efter någon bearbetning har en fungerande

form och karaktäristisk stil.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer,

skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument

eller digitala verktyg pröva och ompröva

hur olika kombinationer av musikaliska

byggstenar kan forma kompositioner som har

en fungerande form och en karaktäristisk

stil.

Förmåga att kombinera musik med andra uttrycksformer.

 

Dessutom kan eleven

kombinera musik med andra uttrycksformer så

att de olika uttrycken i någon mån samspelar.

Dessutom kan

eleven kombinera musik med andra uttrycksformer

så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.

 

Dessutom kan eleven kombinera musik

med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken

väl samspelar.

Kunskapskrav - Samtal och analys

E

C

A

Ge omdömen om eget och andras arbete.

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: