Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska år 8 ht 2020

Skapad 2020-09-13 16:19 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Pedagogisk planering franska år 8 vecka 34 - 42

Innehåll

Pedagogisk planering v. 34 - 42 ht 2020– Franska, år 8

Kapitel 1 - Beskriva vägen – Kapitel 2 Bienvenue Per! –

Kapitel 3Vol à déstination de Lyon.

I kapitel 1 går vi igenom hur ni frågar efter vägen.

I kapitel 2 lär ni er några artighetsfraser.

I kapitel 3 lär ni er vad man säger på en flygplats och på en resebyrå.

 

I grammatiken repeterar vi böjning i presens av –er verb, avoir och être samt possessiva pronomen.  Ni lär er också presens av verben aller och faire.

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Syfte

Genom undervisningen i moderna språk (franska) ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

·      Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

·      Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

·      Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Centralt innehåll

·      Läsa om ämnesområden som är välbekanta

·      Skriva presentationer och göra beskrivningar.

Under arbetet kommer du att få möjlighet att utveckla

·      Beskriva vägen.

·      Beskriva en frukost.

 

Undervisning

               

Vecka 34      

·      Genomgång av vägbeskrivning sid. 8

·      Gör sid. 16 övning 15

·      Repetera possessiva pronomen. Gör övning sid. 13 – 14; 9 – 12

·      Repetera verben sid. 15 – 16, övning 13, 14, 16

·      Börja skriva egna vägbeskrivningar. Välj en plats/byggnad nära Kvarnbyskolan.

·      Vecka 35 och 36. Skriftlig och muntligt.

·      Redovisa en vägbeskrivning för Helene två och två.

·       

 

Läxa tisdag vecka 35:

Läs texten sid. 8 ” Pour aller à…?”

Lär dig orden för att beskriva vägen, sid. 80 ”

 

 

 

 

Vecka 35     

 

·      Läsa dialog för Helene.

·      Gå på promenad.

·      ”Le petit déjeuner”. Läsa sid. 14.

·      Rita en fransk frukost utifrån texten på sid. 14.

·      Rubrik: Le petit déjeuner:

·      Une tartine – en smörgås, och så vidare

·      Läsa texten ”Bienvenue Per”

·      Extrauppgift: Repetera siffrorna 0 – 100; Repetera klockan sid. 19:21

 

Läxa tisdag vecka 36:      

·      Text: Bienvenue Per sid. 10 - 11

·      Ord: sid. 81

 

Vecka 36

·      Läsa dialog för Helene ”Pour aller à…?”.

·      Genomgång av partitiv artikel sid. 23.

·      Gör övning sid. 23 - 25: övning 4, 5, 6, 7

·       

·      Gör övning sid. 26 - 27, 9-10

·      Hörövning 11

·      Gör övning 12 ”Atelier d’écriture”

 

Läxa tisdag vecka 37:

                     

·      Text: Bienvenue Per sid. 12

·      Ord: sid. 82

 

Vecka 37

 

·      Lyssna och läsa ”Bienvenue Per!”

·      Gör övning sid. 21 – 22

·      Gör övning sid. 30

·      Extrauppgift: Skriva egen dialog.

                     

                     

                      Läxa tisdag vecka 38:

·      Text: Bienvenue Per sid. 12

·      Ord: sid. 82

                     

 

 

 

 

                     

Vecka 38

                     

·      Läsa kapitel 3 ”Vol à déstination de Lyon”

·      Göra klart övningar kapitel 2.

·      ”Le petit déjeuner” sid. 14 – 15

·      Övning sid. 30

·      Göra klart extrauppgift.

·      Övning 1 - 2 sid. 31

 

                      Läxa tisdag vecka 39:

                      Text sid. 16 Glosor sid. 82

 

Vecka 39

                     

·      Läsa kapitel 3 ”Vol à déstination de Lyon”

·      Övning 3 - 8 sid. 33 - 36

 

                      Läxa tisdag vecka 39:

                      Text sid. 16 - 17 Glosor sid. 82 - 83

Vecka 40

                     

·      Läsa kapitel 3 ”Vol à déstination de Lyon”

·      Gör klart övning 9-13. Sid. 37 - 41

 

                      Läxa tisdag vecka 39:

                      Verbet aller och faire i presens

 

Vecka 41

                     

·      Gör klart övningar till kapitel 3.

·      Repetition till prov vecka 42

·       

 

Vecka 42      PROV tisdag vecka 42

 

Med reservation för ändringar

Bedömning

                     

 

För betyget E:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

För betyget D:

  • Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

För betyget C:

  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehållet.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

För betyget B:

  • Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
  •  

För betyget A:

  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: