Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO med sexorna

Skapad 2020-09-13 16:29 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap Historia Geografi
Här kan du i korthet se vad vi ska jobba med under läsåret 2020/21 i de olika SO-ämnena. Kurskod classroom 08a: s2ov7eb

Innehåll

Syften för ämnet

Varför läser vi det här? undrar kanske du. Det korta svaret på den frågan är att du behöver fördjupade kunskaper inom de fyra SO-ämnena för att klara dig bra i ditt framtida liv.

Undervisningens innehåll: Vad?

Under året kommer vi att fokusera på ett antal olika arbetsområden. Vi kommer starta med att prata om tid och tidsepoker.  Därefter ser den preliminära planen för läsårets innehåll ut så här:

 • Fältstudier och insamlingar GE
 • Lagar och regler SH
 • Om tid och tidsepoker HI
 • Levnadsvillkor vanligt folk HI
 • Vasatiden HI
 • Identitet och livsfrågor RE
 • Reklam, information och populärkultur SH
 • Barns villkor i andra länder GE
 • Stormaktstid, staten, gruvor, häxprocesser HI
 • Jordens naturresurser GE
 • Några religiösa berättelser RE
 • Det offentligas ekonomi SH
 • Centrala ord och begrepp GE
 • Upptäcktsresorna, kulturmöten HI
 • Religion och ateism RE
 • Förintelsen HI

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha SO-lektioner. På dessa kommer vi att varva olika sätt att ta till sig kunskap. Ibland kommer din lärare att berätta saker, ibland ska du själv ta reda på saker. En del uppgifter kommer att vara ganska låsta och fasta, medan andra är mer öppna och fria. På lektionerna kommer vi ibland att se filmer, rita planscher, göra dramatiseringar, eller diskutera viktiga ämnen.När det passar kommer vi att göra studiebesök ute i verkligheten.

Kunskapskrav (för skolår 6)

Se nedan, kunskapskraven för betyget E, så som de är beskrivna i läroplanen.

Bedömning

Du kommer att bedömas under året på lite olika sätt. Det kommer att vara skriftliga prov, skriftliga gruppuppgifter, muntliga förhör, muntliga gruppövningar, dramatiseringar samt uppgifter där du med bilder ska förklara olika saker.

Även de skriftliga uppgifterna du åstadkommer under året kommer att användas i den samlade bedömningen. Det kan t.ex. vara texter i Google presentation, textade planscher, korta berättelser eller faktatexter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: