Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text

Skapad 2020-09-13 19:49 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att arbeta med texttypen förklarande text. Du kommer att lära dig vad syftet med en sådan text är, hur den är uppbyggd samt vilka språkliga drag den innehåller. Läromedlet som du jobbar med är Zick Zack skrivrummet. Området avslutas med att du skriver en egen förklarande text.

Innehåll

Mål: (du kommer att lära dig)

Under det här arbetsområdet ska du:

 • Förstå syftet med en förklarande text (steg 1).
 • Lära dig hur en förklarande text är uppbyggd (steg 1).
 • Lära dig typiska språkdrag och grammatiska konstruktioner som till exempel tidsord och orsaksord (steg 2).
 • Öva på att använda det du lärt dig om hur texten är uppbyggd och de språkliga drag vi har bekantat oss med (steg 3).
 • Att på egen hand planera och skriva en förklarande text (steg 4).

Arbetssätt: (hur?)

 • Steg 1: Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och du lär dig känna igen en förklarande text. Du lär dig hur en sådan text är uppbyggd, vad den innehåller och när man använder denna typ av texter.
 • Steg 2: Klassen arbetar gemensamt med typiska språkdrag och grammatik. Exempel på detta är sådant som verb i presens och tids - och orsaksord.
 • Steg 3: Klassen arbetar gemensamt med att använda det de har lärt sig om struktur och språkliga drag i förklarande texter.
 • Steg 4: Eleverna jobbar självständigt med att planera och skriva en egen förklarande text.

Bedömning: (av vad och på vilket sätt)

Du kommer att bedömas efter din förmåga att:

 • förstå syftet med en förklarande text
 • använda textens struktur och uppbyggnad
 • använda de språkliga drag som är typiska för texttypen
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SvSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  SvSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  SvSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Centralt innehåll
 •  Sv  4-6Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Sv  4-6Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 •  Sv  4-6Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser

Sv SvA
Förklarande texter

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förstår vad orsak och verkan är. Kan identifiera en förklarande text.
Kan redogöra för några områden där förklarande texter skrivs. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med en förklarande text är att förklara ett fenomen eller hur något fungerar. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av förklaringar, som anger orsak/ verkan eller som beskriver processer. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
Innehållet är begripligt men ej anpassat till uppgiften.
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver observationer och kommenterar dessa.
Börjar använda strukturen för en förklarande text.
Planerar och organiserar information enligt strukturen för en förklarande text.
Kan självständigt söka, planera, organisera och presentera information, så att förklaringen blir tydlig och lätt att följa.
Definition:
Skriver personligt, ”jag ska berätta om …”
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet.
Förklaring:
Förklarar genom att använda ett personligt språk, t.ex. ”det få mig att frysa” istället för ”det sänker kroppstemperaturen”.
Förklarar genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Förklarar sambandet mellan orsak och verkan i logiska steg..
Knyter effektivt ihop information för att tydligt, stegvis och logiskt visa sambandet mellan orsak och verkan
Sammanfattning:
Har ingen sammanfattning.
Har en enkel sammanfattning.
Sammanfattar de viktigaste stegen i ett avslutande stycke.
Skriver en tydlig sammanfattning som innehåller de olika stegen i förklaringen

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en förklarande text.
Textbindning:
Försöker förklara men använder ej sambandsord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandsord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan.
Varierar sambandsorden för orsak/verkan och anpassar dem efter innehållet och målgruppen.
Meningskonstruktion:
Skriver enkla meningar.
Försöker skriva komplexa meningar.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information.
Skriver komplexa meningar för att tydliggöra information, sammanfatta innehåll och skapa sammanhang.
Ordval:
Har ett enkelt ordval.
Använder några ämnesspecifika ord.
Använder mestadels ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: