👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Magic 4 chapter 1-10

Skapad 2020-09-14 08:09 i Victoriaskolan Grundskolor
Vi kommer att använda oss av Magic 4 under läsåret.
Grundskola 4 Engelska
Magic 4 chapter 1-10 Vi kommer att utgå ifrån boken Magic textbook med tillhörande övningar i workbook. Vid passande tillfällen byter vi ut vissa kapitel för att uppfylla motsvarande mål med andra typer av uppgifter för variation.

Innehåll

 

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Siffror (1-20)
 • färgord
 • sport-och fritidsord
 • klassrumsord
 • möbler och inredning
 • frukostord
 • tidsord
 • familjeord
 • händelseord (verb)
 • olika länder
 • Grammatik: am, are, is, I can-I can't
 • olika prepositioner
 • have-has
 • have got - haven't got
 • time
 • cat-cats

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Du kommer att få lära dig ord och uttryck muntligt och skriftligt i klassrummet och genom glosförhör.
 • Vi kommer att lyssna på, läsa och översätta texter.
 • Träna på att presentera dig själv och andra personer genom att beskriva utseende, berätta vad du kan och vad du gillar mm
 • Vi kommer att öva enkla dialoger där du får möjlighet att ställa frågor till en kamrat och svara enligt ett givet mönster.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Skriftliga glosförhör.
Läsa och översätta text.
Svara på frågor om texten.
Svara på frågor till hörövningar.
Aktivt delta i samtal och dialoger.
Skriftligt test efter kapitel 10.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

 

 

Tongue twisters

På provet är maxpoäng 80p.

Godkänd poäng är 48p

För att visa på högre kunskap behöver man ha 64p samt visa på goda kunskaper i frågorna med fria svar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4 MAGIC, matris

Godkända kunskaper
Träna mera
Hörförståelse
 • En  E 6
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till.
Du har svårt att förstå innehållet i enkel engelska som talas och du missar viktiga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse
 • En  E 6
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du har svårt att förstå innehållet i enkla texter och du missar viktiga detaljer i texterna.
Tala
 • En  E 6
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett förståeligt sätt när du pratar med andra.
Du har svårt uttrycka dig när du pratar med andra och du saknar strategi för att anpassa ditt språk när du behöver komma runt ord du inte kan.
Skriva
 • En  E 6
Du kan uttrycka dig på ett förståeligt sätt när du skriver olika texter.
Du saknar ordförråd för att kunna uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.