Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2020-09-14 08:12 i Förskolan Slätta Falun
Förskola
Varje vecka besöker barnen vår Sagoskog (en plats i vår skog på gården). Där får barnen ta del av olika dramatiseringar och sagor utifrån intressen och behov. Under hösten kommer fokus vara matematik.

Innehåll

Syfte:

Vårt syfte med Sagoskogen är att berika barnens språkutveckling, fantasi och kreativitet men även barnens matematiska utveckling. Vill vill ge barnen möjlighet att bekanta sig med olika matematiska begrepp och på ett lekfullt sätt få reflektera över olika problemlösningar. Vi vill med Sagoskogen skapa ett intresse för att undersöka, fundera, diskutera och ställa frågor. 

 

Mål:

Att barnen ska förstå att matematiken finns överallt i vår vardag.

Att ge barnen tilltro till det egna tänkandet

Att ge barnen ett matematiskt språk

 

Metod och innehåll:

Varje vecka går vi till Sagoskogen  där vi dramatiserar olika sagor, påhittade eller verkliga. Vi utgår från barnens intressen och behov men även vad som aktuellt här och nu. Vi trummar med vår trumma för att på så sätt samla barnen. Sedan går vi gemensamt in igenom vår "portal" in i sagans värld. Vi följer vår den röda stigen.

Vi jobbar med med levande karaktärer vilket ger barnen många samspelsmöjligheter och erfarenheter, både verkliga och påhittade som lockar till utveckling och lärande. Då barnen visat stort intresse för Babblarna är även de med i våra dramatiseringar. Vi ger barnen möjlighet att vara med och påverka sagans slut vilket gör att de blir mer delaktiga och får reflektera över olika dilemman. Vi dokumenterar med lärplattan och reflekterar tillsammans med barnen för att kunna fånga upp deras intressen. Bilderna sätter vi upp på väggen så att barnen har möjlighet att sätta ord på det de upplevt och erfarit. Vi gör även böcker av våra dramatiseringar så att barnen kan "uppleva" Sagoskogen flera gånger. Vi använder oss även av PenPal för att ge möjlighet att lyssna på sagorna på olika språk.

Vi vill även att Sagoskogen blir levande i våra olika lärmiljöer  och andra aktiviteter så att det blir en röd tråd i vår utbildning.

Sagorna/Dramatiseringarna  är tydligt kopplade till våra prioriterade mål som handlar om 

-matematik

-värdegrund

-lek

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: