Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Väpplarna

Skapad 2020-09-14 08:25 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
Med materialet Väpplarna utmanar vi de äldsta barnen på förskolan med fokus på språk, matematik, NO/teknik och socialt samspel.

Innehåll

Tema Väpplarna

 

Bakgrund

Den här tema planeringen om Väpplarna riktar sig till barnen som går sista året på förskolan, de som går i gula gruppen.

Väpplarna är ett läromedel som utmanar de äldsta barnen på förskolan på ett lustfyllt och spännande sätt. 

Materialet är uppdelat i fyra olika delar utifrån läroplanens mål och riktlinjer: socialt samspel, språk, matematik och NO/teknik.

Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att materialet utgår från fyra ämnen passar fyrklövern som symbol. 

Varje ämne har en egen Väpplare och mönstret på väpplaren avslöjar vad den är intresserad av.

 

Syfte

Materialet är utformat för att ge barnen möjlighet att fördjupa sig, upprepa och göra övningar ur olika vinklar. 

Med täta upprepningar får barnen stor möjlighet att befästa sina kunskaper. 

Ämnesuppdelning ger oss pedagoger en tydlig struktur som tillgodoser att barnen fått möta de olika delarna i läroplanen. 

Då arbetet med detta material säkert kommer upp även i barnens fria lek kommer vi erbjuda många möten inom det fördjupade området.

 

Metod

Aktivitetstillfällen och samlingar med tema Väpplarna kommer den gula gruppen ha som en egen del det sista året på förskolan. Vi vill att de kommer förberedda till förskoleklass med en stärkt självkänsla och en positiv syn och trygghet på sitt egna lärande, såväl socialt som kognitivt. Materialet utgår från barnets egna nivå och utveckling och det enskilda barnet har inga förväntans mål på sig, utan målet är att förskolan ska ha erbjudit en stimulerande undervisning där alla har fått chansen att prova på.

 

Vi kommer att ha Aktivitetstillfällen inom varje område och ämne:

·      - Presentation av varje Väpplare. Barnen ska få ta reda på vilket ämne den är intresserad av och rösta fram ett namn till den.

·     - Socialt samspel: jag och mina kompisar, vänskap och samarbete, närmiljö.- 

- Matematik: Sortering och antal, lägesord, delar och antal, diagram och jämförelser, mäta och jämföra, volym och mängd, dela och ordna tal.

-   - Naturvetenskap och teknik: vatten, natur och förändring, kretslopp, djur, natur och växter, bygga och konstruera, undersöka vardagsteknik.

   - -   Språk: Ljud, associera och beskriva, begynnelseljud, sagor, sätta ihop ord, dela ord, ord och händelser, rimma.

 

Dokumentation

Vi kommer att publicera aktivitetstillfällen i gruppens lärlogg på Unikum efter varje aktivitet inom ett ämne med rubrik: Tema Väpplarna och nummer på aktiviteten i ordningen.

 

Vi kommer att publicera på barnens individuella lärlogg efter varje aktivitetstillfälle inom ett ämne med rubrik: Tema Väpplarna och nummer på aktiviteten i ordningen.

 

Vi kommer att publicera en Temasammanfattning i slutet av läsåret. 

 

Utvärdering och uppföljning

Vi utvärderar i slutet av höstterminen, dec.-20, och i slutet av vårterminen, maj-21.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: