Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv

Skapad 2020-09-14 08:41 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Friluftsliv handlar om att vistas i naturen under kortare eller längre tid och det man behöver kunna.

Innehåll

År 7: Vi lär oss om allemansrätten, klädsel, matlagning på trangiakök och hur man gör upp en eld. Detta examineras genom att eleven i liten grupp gör en instruktionsfilm

År 8: Vi är ute en dag i februari. Eleven gör en planering inför dagen; vad man ska ha på sig och vilken packning man ska ha med sig. Under dagen får man praktiskt visa att man kan göra upp en eld och laga mat på trangiakök. Efteråt utvärderar eleven aktiviteten.

År 9: Utflykt med ev övernattning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
    Idh  7-9
  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris idrott

F
E
C
A
Samarbete/Lagidrott (bollspel, lekar m.m.)
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bedömas.
Deltar efter egen förmåga i olika bollspel och känner till de vanligaste reglerna. Kan utföra enkla övningar. Varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Medverkar till viss del att spelet utvecklas till ett lagspel/samspel
Deltar aktivt och visar god grundteknik i spelet samt anpassar sina rörelser relativt väl efter de olika spelens ideer och uppbyggnad. Väljer strategier som medverkar till att spelet når sitt syfte och anpassar sig till med- och motspelare. Medverkar till att spelet utveckla till ett lagspel/samspel
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sina rörelser väl efter de olika spelens ideer och uppbyggnad. Väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att spelet når sitt syfte och är en mycket god lagspelare. Medverkar i hög grad till att spelet utveckla till ett lagspel/samspel
Motorik och koordination
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bedömas.
Deltar efter egen förmåga och behärskar delvis sammansatta motoriska grundformer. Deltar efter egen förmåga och klarar av olika typer av basövningar i redskapsgymnastik (se redskapsprotokollet)
Deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer relativt väl i redskapsgymnastik. Visar en god teknik i olika övningar dvs med kontroll, balans och precision. Klarar av en del av de svårare övningarna (se redskapsprotokollet)
Deltar aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer väl. Genomför olika svårare övningar med mycket god teknik, kontroll, balans & precision. Klarar av serier med svårare övningar
Uthållighet
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bedömas.
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under lektioner/friluftsdagar.
Deltar oftast aktivt i uthållighetsmoment och jobbar hårt efter egen förmåga
Deltar alltid mycket aktivt i uthållighetsmoment och presterar högt utifrån egen förmåga
Styrketräning
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bedömas.
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment
Deltar aktivt i styrkemoment och visar god teknik. Jobbar hårt utifrån egen förmåga
Deltar mycket aktivt i samtliga styrkemoment, visar god teknik och kunskap. Jobbar alltid mycket fokuserat och hårt efter egen förmåga
Musik & rörelse: Dans
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bedömas.
Deltar efter egen förmåga och anpassar till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Deltar aktivt och anpassar sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang i olika danser
Deltar aktivt och anpassar sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang i olika danser
Musik & rörelse: träningsprogram
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bedömas.
Deltar efter egen förmåga och anpassar till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Kan välja och genomföra olika rörelser till en vald musik.
Deltar aktivt och anpassar sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang. Kan sätta ihop olika rörelser till ett rörelseprogram.
Deltar aktivt och anpassar sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Kan sätta ihop rörelser till ett rörelseprogram med fler komplexa rörelse och kombinationer.
Simning
Har ej uppvisat simkunnighet
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg
Livräddning & nödsitiationer
Har ej deltagit och kan ej bli bedömd.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap.
Planera
Har ej lämnat in eller har bristande planering
Kan göra en enkel planering efter ett valt mål
Har skrivit mål och utifrån detta gjort en passande, tydlig och utvecklad planering med rimlig tidsplan
Har satt upp mål och utifrån detta gjort en mycket passande, välutvecklad och tydlig planering med rimlig tidsplan
Utvärdera
Har ej utvärderat sina uppgifter
Kan utvärdera sin egen lektion eller träning på ett utvecklat sätt och kan ge förslag på förändringar
Kan utvärdera sin egen lektion eller träning på ett välutvecklat sätt
Teori: Sambandet mat/motion/hälsa
Har ej visat tillräckliga kunskaper för att kunna bedömas
Har visat grundläggande kunskaper
Har visat god kunskaper
Har visat mycket goda kunskaper
Teori: Uppvärmning & idrottsskador
Har ej visat tillräckliga kunskaper för att kunna bedömas
Har visat grundläggande kunskaper
Har visat god kunskaper
Har visat mycket goda kunskaper
Teori: Styrketräning (åk9)
Har ej visat tillräckliga kunskaper för att kunna bedömas
Har visat grundläggande kunskaper
Har visat god kunskaper
Har visat mycket goda kunskaper
Teori: Konditionsträning (planering, utvärderingar/reflektioner, skriftligt prov)
Har ej visat tillräckliga kunskaper för att kunna bedömas
Har visat grundläggande kunskaper
Har visat god kunskaper
Har visat mycket goda kunskaper
Teori:Ergonomi (år 8)
Har ej visat tillräckliga kunskaper för att kunna bedömas
Har visat grundläggande kunskaper
Har visat goda kunskaper
Har visat mycket goda kunskaper
Friluftsliv
Har ej deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har grundläggande teoretiska kunskaper
Planerar och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv under olika årstider
Planerar väl och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv under olika årstider

Idh
Friluftsliv

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Friluftsliv
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Har ej deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har grundläggande teoretiska kunskaper
Planerar och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv under olika årstider
Planerar väl och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: