Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Duka och återvinningsstationen

Skapad 2020-09-14 08:53 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Varje dag får två barn vara med och duka och varannan fredag går en pedagog och fyra barn till återvinningsstationen för att återvinna mjölkkartonger, smörbyttor och annat material som vi förbrukat.

Innehåll

Område, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser.

 

Vi har sett att många barn är intresserade av att får hjälpa till vid dukning. Därför får två barn varje vecka vara med och duka för lunchen. Varannan vecka går sedan de fyra barnen som dukat med en pedagog till returstationen för att återvinna mjölkkartonger, smörbyttor och annat material som vi har förbrukat. 

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga" Lpfö 18

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta" Lpfö 18

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället" Lpfö 18

 

Varför har ni valt detta område?

Varje barn ska få möjligheten att ta eget ansvar och utveckla sin självständighet och förmåga att använda enkel matematik på ett lustfyllt sätt i vardagen. Vi vill att barnen ska få möjlighet att hjälpa till vid dukningen och på så vis lära sig saker som att tillsammans räkna hur många knivar och gafflar som behövs, på vilken plats ska dem ligga, vad mer behövs på bordet, gå och fråga efter saker i köket. Vi ser detta som ett lustfyllt undervisningstillfälle som utgår ifrån barnens intressen. Efter lunchen tar alla barn i barngruppen och hjälper till med avdukning genom att skrapa sin tallrik och ställa allt på vagnen samt ta något av de andra sakerna som står på bordet tillbaka till sin rätta plats.  

Vi vill också att barnen ska få möjlighet att ta ansvar för miljön och på ett lustfyllt sätt lära om hållbar utveckling. 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Alla barn kommer under en vecka per termin att få ansvara för dukningen och vid minst ett tillfälle ansvara för att återvinna vid returstationen. 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

Vi förväntar oss att barnen:

- stärks i sin självkänsla och utvecklas i sin självständighet.

- lär sig att räkna glas och bestick

- lär sig att duka vid varje stol och se var det saknas

- lär sig att resonera kring enkel matematik genom att undersöka hur många barn som inte är här och hur många glas och bestick som då behövs eller att undersöka hur många mjölkpaket vi behöver hämta i köket om vi bara har ex. 4 paket i kylskåpet men ska ha 6 stycken

- lär sig om trafikvett på promenaden till återvinningen

- lär sig att urskilja vad som är plast/kartong/metall eller annat återvinningsbart

- lär sig om återvinningens kretslopp och att detta bidrar till den hållbara utvecklingen

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?
Vi gör en lista där alla barnen är med och att två i taget får vara dukvärd varje vecka. När vi dukar är det pedagogens uppgift att se till att båda barnen kommer till tals och får utrymme för det matematiska tänkandet och resonerandet. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och stötta varandra och att vi gör detta tillsammans. Att duka med ett fåtal barn skapar stora möjligheter att alla kommer till tals samt att båda barnen får den hjälp och stöttning som de kan behöva. 

        Barnkonventionen?

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas

 

Genom att barnen får vara med och duka samt återvinna så får de möjligheten att utveckla sitt matematiska tänkande, samarbets-, ansvars- och koncentrationsförmåga samt sina kunskaper om hållbar utveckling.

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Pedagogen som dukar ställer utmanade frågor som bidrar till att barnen får tänka matematisk på lustfyllt sätt. 

Barnen får i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för dukningen och pedagogen vägleder och stöttar barnen. 

När vi har dukat färdigt får barnen i uppdrag att berätta för de andra barnen vad som serveras.

Varannan vecka tar pedagogen och de fyra barnen som dukat de två senaste veckorna med sig återvinningsmaterialet och promenerar till återvinningen. Längs vägen pratar de om hur de ska bete sig i trafiken men också om att inte slänga skräp i naturen. Vid återvinningen pratar de om vad som händer med skräpet efter att vi lämnat det på återvinningen. 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Sätta upp en ram för dukvärdarna för att synliggöra vilka som dukar och går till återvinningen.

Sätta upp bilder vid vår egna återvinningsstation som visar på hur återvinning går till och som kan bidra till nyfikna samtal mellan barnen.

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Varje dag 11.45-11.30 dukar vi och varannan fredag kl. 9.30 går vi till återvinningen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: