👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förprojektsbeskrivning Upptäckten ht-20

Skapad 2020-09-14 09:01 i Tidavads förskola Mariestad
Förskola
Enhetens mål i det systematiska kvalitetsarbetet är att: Skapa förutsättningar för en hållbar närmiljö, där relationer och lärande är i fokus.

Innehåll

Vi vill utgå från föregående två terminers arbete kring kompis-böckerna, med fokus på relationer och bygga goda förutsättningar för goda möten och hållbara relationer. Vi har valt att fortsätta med dessa böcker och figurerna då vi observerat ett fortsatt intresse hos barnen då de frågar efter materialet och samtal skapas mellan barn och pedagog kring innehållet i de böcker som tidigare berörts. Böckerna och figurerna Kanin och Igelkott kommer fortsätta att vara i fokus i projektet och vara med och del i vårt utforskande av vår närmiljö. 

Projektet kring kompis-böckerna och Kanin och Igelkott anser vi kunna koppla ihop till enhetens mål kring att skapa förutsättningar för en hållbar närmiljö, där relationer och lärande är i fokus. Detta genom att figurerna är delaktiga och levande i det vi gör och att barnen har dem tillgängliga i de pedagogiska miljöerna både inne och ute. Figurerna finns med och skapar en trygghet i nya upptäckter som barnen gör och kan locka barnen till att våga utforska och skapa nyfikenhet. 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

·       Vad är syftet?

·       Vilka förutsättningar skapar undervisningen för att främja hållbar utveckling (närmiljö, relationer och lärande)?

·       Vad/hur var min roll som pedagog?

·       Blev aktiviteten/erbjudandet/uppgiften som du/ni hade tänkt?

·       Vad stannar vi upp vid?

 

Reflektionsfrågor till sammanställning av förprojektet

 

Följande frågor ska besvaras under förprojektet eller när förprojektet avslutas:

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område?
Vad är utgångspunkten och syftet med projektet/utvecklingsområdet och hur har vi sett det/barnens behov/intressen? Forskning?

Vart ska vi?

  •        Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen? Vilken/vilka kunskapsteorier ligger till grund för vår barnsyn och kunskapssyn.
  •      På vilket sätt iordningställs miljön på avdelningen så att projektet kan ”leva” under hela dagen?
  •        Hur presenteras och hur startar vi upp projektet med barnen?
  •         Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?


Hur gör vi?

·       Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

·       Hur dokumenterar vi? Vems ansvar?

 

Reflektera och skriv kring varje fråga och lägg in det i en reflektionstext i planeringen för förprojektet. Samma text kan användas för att ligga till grund för innehållstexten i planeringen för kommande projektplanering.