Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Violens enhetsmål "Naturvetenskap och teknik" 20/21

Skapad 2020-09-14 09:13 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Violens övergripande planering inom naturvetenskap och teknik

Innehåll

 

Förväntat resultat för förskolan

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds undervisning i skogen regelbundet
 • Vi sorterar plast, papp- och kartongsortering och undervisar i vad som händer med återvunnet material och material i naturen utifrån barnens mognad.
 • Vi använder begreppen naturvetenskap och teknik då vi fångar tillfällen i vardagen
 • Vi utvecklar vårt arbete med barnens iPad genom att de själva fotar/filmar 
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.

Avdelningens planering

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om. 

Hur olika växter, träd, grönsaker, frukter och djur lever och varför de är viktiga för varandra och oss. 

Allemansrätten                                                                                                                                                                       

Teknik i vår vardag, hur enklare tekniska saker fungerar och vad de används till. 

Vi vill  även visa och introducera tekniska verktyg som datorer, iPads och andra tekniska ting för barnen. 

 

Syfte Varför ska jag välja just detta?

"Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förståelse för samband i naturen och för naturens kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper och växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.                                                     
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling." Lpfö 18

 

Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 • Vi utgår från avdelningens sagoprojekt.
 • Vi arbetar aktivt med projektet ”från jord till bord”.
 • Vi uppsöker regelbundet skogen där vi pratar om växter, djur och träd vi stöter på.
 • Naturmaterial tas med hem för att användas till skapande verksamhet.
 • Vi återanvänder material till att skapa med.
 • Vi använder oss av begrepp och ord som tillhör teknik, fysik och naturvetenskap när vi pratar med barnen.
 • Vi använder oss av film från bl a UR.

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Genom att vi pedagoger är lyhörda och lyssnar in barnens olika funderingar och tankar. Vi utgår från det barnen visat intresse för både i leken och de styrda aktiviteterna. 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: