Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Violens enhetsmål "Matematik 20/21"

Skapad 2020-09-14 09:34 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Violens övergripande planering inom matematik.

Innehåll

 

Förväntat resultat

 

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Varje barn erbjuds möjligheter att utforska och intressera sig för matematik genom lek.
 • Vi använder begreppet matematik då vi fångar undervisningstillfällen i vardagen
 • Vi hör och ser barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang
 • Varje avdelning utvecklar arbetet med programmering/Blue-bot
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om? 

 

Vi vill introducera barnen i matematikens värld på ett lustfyllt sätt och ge dem möjlighet att upptäcka matematikens olika delar.

 

Syfte Varför ska jag välja just detta?

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordning, tal. mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta." Lpfö 18

 

 

Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?

 

Vi utgår från avdelningens sagoprojekt.

Genom dagliga räkne stunder.

Samtal och uppdrag kring

 • färger, former och mönster.
 • likheter och olikheter
 • olika lägesbegrepp.
 • att mäta och jämföra
 • sortering

Mattelandet.

 

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Barnens engagemang, frågor och nyfikenhet inspirerar fortsättningen på arbetet. Det är barnens intresse som visar riktningen i hur vi fortsätter.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: