Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft & Rörelse år 9

Skapad 2020-09-14 10:31 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta i ett högt och fokuserat tempo med rörelser och begreppet kraft. Examinationen sker i form av ett längre laborationsprov.

Innehåll

Mål

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block  och taljor.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga  rapporter.

Stöd
Eleverna får stöd genom en tydligt strukturerad arbetsgång med progressivt ökande svårighetsgrad. För elever som upplever svårigheter kommer får en tydlig vägledning under examinationen så att de ska få bästa möjliga förutsättningar för att bli godkända.

Arbetssätt och arbetsformer
Systematiska undersökningar som följs upp av genomgångar och teoretiska övningsuppgifter.

Samplanering
Bedömningen samordnas via Prov- & Avstämningsschemat för att undvika hög arbetsbelastning.

Digital kompetens
Loggbok och läromedel finns tillgängligt digitalt via Classroom.

Bedömning
Bedömningen lämnas in och bedöms digitalt via Google Classroom.

Matriser

Fy
Matris Laborationsprov år 9

Nivå 0
Förutsättningar för att kunna bli godkänd senare.
Nivå 1
Den nivå som krävs för att bli godkänd.
Nivå 2
Den nivå som krävs för att få betygen D och uppåt.
Nivå 3
Den nivå som krävs för A eller B-betyg.
Laboration och laborationsrapport
Jag försöker labba och börjar inte leka eller hitta på något annat om det blir svårt. Jag skriver ner vad vi har mätt. Jag ber om hjälp när jag inte vet vad jag ska göra.
Jag kan hjälpa min grupp att genomföra laborationen utan att göra något dumt. Jag ser till att ha alla mätningar nedskrivna i min bok eller i ett dokument på Cromebooken. Får jag hjälp kan jag skriva en kort laborationsrapport.
Jag arbetar aktivt för att gruppen ska genomföra laborationen på ett bra sätt. Jag kan ge idéer på hur man kan lösa en laborationsuppgift. Jag kan skriva en lång laborationsrapport, men lyckas inte alltid få till diskussionen och felkällorna.
Jag kan självständigt genomföra en laboration om jag måste och tar aktivt ansvar för att alla i gruppen ska vara involverade i att lösa laborationsuppgiften. Jag kan planera lösningen på en laborationsuppgift och använder då både goda mätmetoder och lämplig matematik. Jag kan skriva en lång laborationsrapport med en tydlig, naturvetenskaplig argumentation i diskussionen och utvecklade felkällor.
Fakta och förståelse
Jag gör mitt bästa för att vara uppmärksam på lektionerna. Jag tar anteckningar och skriver i min loggbok. När jag inte förstår något som jag ska försöka lära mig ställer jag frågor till läraren eller mina klasskamrater tills jag har förstått vad det handlar om.
Jag kan använda det jag lär mig i fysiken för att förklara vissa saker. Jag har lärt mig några ord som jag inte använder utanför naturvetenskapen. När jag ska försöka förklara svårare saker kan jag oftast lista ut vilken sorts fysik det handlar om, men kommer inte på något svar.
Jag kan använda det jag lär mig i fysiken för att förklara de flesta exempel som tagits upp i undervisningen. Jag har lärt mig använda många ämnesord från fysiken, men faller ibland tillbaka på vardagsspråk. När jag ska försöka förklara något svårare så kan jag oftast beskriva problemet med fysik.
Jag kan använda det jag lär mig i fysiken för att förklara exempel som tagits upp i undervisningen och jag kan se hur fysik kan förklara situationer utanför undervisningens exempel. Jag kan använda ett naturvetenskapligt språk när jag beskriver eller förklarar olika fenomen. När jag ska försöka förklara något svårare så använder jag modeller från fysiken för att ställa upp en logisk och rimlig hypotes.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: