Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 2020 - Mo förskola avd. Vitsippan

Skapad 2020-09-14 11:06 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig (Lpfö18).

Innehåll

Nuläge

Läsåret 19/20:s projekt Söderhamn - 400år startade barnens intresse att ta hand om närmiljön. Vi plockade skräp och introducerade Sopsamlarmonstren. Under samma period gjordes miljön om på vår avdelning och barnen fick ett "nytt sätt" att förhålla sig till vårt nya material.

Vi vill fortsätta arbeta med att skapa fina och hållbara relationer till våra kompisar och vår miljö både ute och inne. 

Barnen har tyckt mycket om våra promenader och små utflykter i närmiljön. På varje promenad har de velat plocka och sortera skräp. Vi har några nya barn i gruppen och vi börjar därför med att återkoppla till det vi tidigare gjort och har kunskap om.

Mål

I projekttänket ska områdena matematik, språk och värdegrund vara extra tydliga. 

Barnen skall på sin nivå lära sig att sätta värde på sig själv, sina vänner och det som finns runtomkring dem. De ska få en förståelse för hur deras handlingssätt påverkar i stort och smått.

Syfte

Vi vill lägga grunden för en hållbar utveckling i tidig ålder. Barnens ska utmanas och badas i upplevelser som gör att de värdesätter det de har runtomkring sig.

Genomförande

Vi planerar alla aktiviteter i projektet med utgångspunkten - Hållbar utveckling

Vårt engagemang och goda exempel som vuxna är A och O för att barnen skall förstå att man kan "göra skillnad".

Ur.se har många program som går att koppla till projektet. 

Vi ser över våra appar på lärplattan så att barnen även där kan bli utmanade.

Vi ser över våra böcker och använder oss av böcker som möter projektets syfte.

Vi får in odling som en del av projektet för att synliggöra kretsloppet i naturen. Vad bryts ner i naturen och vad bör inte finnas där? Vad gör maskarna? Vad behöver blomman för att växa och leva?

Vi har ett "heladagenperspektiv" och pratar om projektet även under måltiderna tex. vilket sopsamlarmonster tar hand om mjölkkartongen. Varför vill inte Kompostina att man slänger mat? 

Varje dag har vi två samlingar. Klockan ca 10.30 och ca 13.45. Då pratar vi om sådant vi varit med om och reflekterar med barnen.

Vi väver in språk, matematik och värdegrund.

Språk:

Med hjälp av "sopsamlarmonstren" (mittavtryck) pratar vi om vikten av att ta hand om vårt skräp (se planeringen Hållbarutveckling -Sopsamlarmonster). Vi använder oss av material från mittavtryck ex. olika spel. Vi ordbadar barnen med svårare ord såsom källsortering, återvinningscentral, kompostering.

Vi pratar om eget ansvar och hur man värnar om miljön.

Vi använder oss av förskolans språkpåsar och spinner vidare på det som intresserar barnen.

Matematik:

Vi sorterar olika material, räknar och jämför. Vi får in former från naturen i våra konstruktioner. Återbruksmaterial blir en del av vår verksamhet både i den fria leken och i planerad verksamhet. 

Värdegrund:

Barnen skall mer aktivt uppmuntras att hjälpa varandra och se varandras kompetenser.

Hjälpa barnen att lyssna på sin kompis, att vara i centrum men även vara den som lyssnar.

Använda samarbetsövningar och lekar där man tränar turtagning.

Vi sätter ord på barnens känslor och tankar och hjälper dom i konflikter.

Barnen får komma till tals och kan därmed påverka sin vistelse på förskolan vilket leder till en ökad självkänsla.

Vi är rädda om våra saker och vår miljö. Vi källsorterar och har ordning på våra saker. Var sak på rätt plats.

Vi tänker på att spara på våra resurser tex. släcka lampan, stänga kranar, rita på båda sidor på pappret.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar det barnen upplever och intresserar sig för med kamera/ipad/film.

Barn och personal dokumenterar. 

Vi sätter upp bilder på väggarna för att minnas och kunna reflektera med barnen. Vi använder oss av projektorn för att visa barnen det vi dokumenterat och reflektera med dom. Vad tänker dom?

Lärloggar skrivs på Unikum både för gruppen och det enskilda barnet.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar för att dokumentationen och reflektionen blir gjord.

Uppföljning

Vi skriver fortlöpande på Unikum under reflektion och analys, en gång i månaden. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: