Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plattsättning

Skapad 2020-09-14 11:11 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
specialyrke med inriktning plattsättning
Gymnasieskola Husbyggnad – specialyrken
Under detta läsår så kommer ni att få en inblick i hur det är att sätta kakel och klinker, vi kommer att varva kursen med praktiskt och teoretiskt arbete.

Innehåll

 

Kakel och klinker i bostäder har blivit vanligt i Sverige, främst i badrum, kök och vissa golv.

Att jobba med keramik kräver noggrannhet tålamod. Man är ofta hemma hos privatpersoner och det kräver att man kan ge en god service.

Att ha kunskaper inom plattsättning är bra för nästan alla yrken inom husbyggnad.

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Hur mycket material går det åt. Hur ska väggar /golv delas in för ett se estetiskt bra ut.
 • Grundläggande arbetsmetoder inom valt specialyrke, till exempel ytbeklädnader av keramiska material, montering av undertak, ställningsbyggnad och glasteknik.
 • Grundläggande arbetstekniker för utförande av respektive arbetsmetod i valt specialyrke.
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Studiebesök på och information om arbetsplatser där specialyrket förekommer.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

 

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Kursen kommer att pågå måndagar 08:10-11:00 fram till juni 2021. Uppehåll under APL.

Examination kommer att göras med en teoretisk och en praktisk uppgift.

 

 

Uppgifter

 • Plattsättning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Hub  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hub  -
 • Grundläggande arbetsmetoder inom valt specialyrke, till exempel ytbeklädnader av keramiska material, montering av undertak, ställningsbyggnad och glasteknik.
  Hub  -
 • Grundläggande arbetstekniker för utförande av respektive arbetsmetod i valt specialyrke.
  Hub  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Hub  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Hub  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Hub  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Hub  -
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Hub  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Hub  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Hub  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Hub  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hub  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hub  C
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, eventuella maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hub  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, eventuella maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hub  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, eventuella maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Hub  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och eventuella maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hub  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och eventuella maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hub  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och eventuella maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hub  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Hub  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hub  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom, utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hub  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hub  A
 • Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom diskuterar eleven utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hub  C
 • Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. Dessutom diskuterar eleven översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hub  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Hub  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hub  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hub  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hub  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hub  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hub  E

Matriser

Hub
Plattsättning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
•Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt. Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna. •Grundläggande arbetsmetoder inom valt specialyrke, till exempel ytbeklädnader av keramiska material, montering av undertak, ställningsbyggnad och glasteknik. •Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar
 • Hub  -
I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, eventuella maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, eventuella maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, eventuella maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
•Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna. •Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel. •Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Hub  -
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och eventuella maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och eventuella maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och eventuella maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
•Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
•Metoder för att utvärdera sitt arbete.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom, utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: