Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandling

Skapad 2020-09-14 13:05 i Regnbågen Degerfors
Förskola
Målområde: Likabehandling

Innehåll

Mål från LPFÖ: Förskolan ska ge varje barn förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

Utvecklat målområde: Förskolan ska ge varje barn förmåga att ta hänsyn till andra människors situation.

 

Nedbrutet mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uttrycka ett stopp med ord, tecken eller kroppsspråk.

 

Syfte: Genom arbetet ger vi barnen möjlighet att utveckla en trygg identitet.

 

Förståelse: Förståelse för att vi alla har olika gränser och att det är viktigt att respektera det.

 

Förmågor: Förmågan att kunna säga/visa stopp samt förmågan att respektera andras stopp.

 

Metoder:
Vara nära barnen.
Uppmuntra goda handlingar.
Ge handlingsalternativ vid konflikter.
Boken "Säg stopp".
Regellek.
Rörelsesång.

 

Vetenskaplig grund: Forskning visar att barns identitet och integritet har ett nära samband och utvecklas samtidigt. I takt med att barnet utvecklar sin identitet förändras också barnets gränser. Barnet utvecklar också sin identitet i samspel med andra.

 

Källa till forskningen: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/barns-integritet-i-forskolan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: