Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, färg och matematik

Skapad 2020-09-14 13:04 i Granbergs förskola Bollnäs
Förskola
Höstterminens tema innefattar natur, färg och matematik 🎨🍂🍁🔢

Innehåll

Innehåll

Syfte: Vi har valt detta tema för att utveckla barnens intresse och kunskap för natur, färger och matematik. Vi har observerat att det finns barn som behöver lite extra uppmuntran när det gäller färg och form-matematik. 

Metod/arbetssätt: För att utforska detta tillsammans på ett lekfullt sätt gör vi detta :

- Vi går till skogen för att upptäcka naturen och dess färg och form samt hur färgen ändras med våra årstider.

- Vi använder oss av berättarstenen på våra samlingar för att öva turtagning, lära oss att lyssna och utveckla förmågan för att uttrycka sig i tal och med tecken. 

- Barnen får göra sina egna alster med olika färger, material och teknik. 

- Vi gör olika färgexperiment för att barnen ska få utforska och se att man kan blanda olika färger för att få till en ny färg. 

- Vi använder oss av sånger och ramsor som innefattar, färg, natur och matematik. 

- Barnen kommer under tidens gång få olika uppdrag under tex. Samlingen. Ex. ”Hämta två gula bollar” eller i skogen få olika uppdrag som att hämta en kort pinne och en lång pinne. 

- Vi pedagoger använder oss av matematiska begrepp i våra vardagliga rutiner med barnen. 

Samtliga pedagoger på bussen ansvarar för att detta ska genomföras. 

Det här är vår grundidé till vår planering inför höstterminen, som med tidens gång kan det ändras beroende på barnens intresse och nyfikenhet. Barnens delaktighet och inflytande ska vi alltid bära med oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: